10. sjednica Skupštine 07.07.2006.

 1. Usvajanje zapisnika 9. sjednice Skupštine Županije
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2005. godini
 4. Informacija o tijeku i problematici obnove na području jedinica lokalne samouprave obuhvaćenih obnovom
 5. Prijedlog Društvenog ugovora o osnivanju ULO hladnjače d.o.o. Osijek
 6. Izvješće o poslovanju Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2005. godinu
 7. Izvješće o poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o. za 2005. godinu
 8. Izvješ će o poslovanju Tehnologijsko-razvojnog centra u Osijeku d.o.o. za 2005. godinu
 9. Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra d.o.o. Donji Miholjac u 2005. godini
 10. Izvješće o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2005. godinu
 11. Izvješće o poslovanju Karašice-Vučice d.d. Donji Miholjac za 2005. godinu
 12. Izvješće o poslovanju Odvodnje d.d. Darda u 2005. godini
 13. Izvješće o poslovanju Vuke d.d. Osijek za 2005. godinu
 14. Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda na području Osječko- baranjske županije
 15. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta "Široko Polje"
 16. Prijedlog Plana intervencija u zaštiti okoliša za Osječko-baranjsku županiju
 17. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka davanja koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije plina na području Općine Donja Motičina
 18. a) Prijedlog Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije
  b) Prijedlog Rješenja o osnivanju Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije i imenovanju njezinih članova
 19. Informacija o stanju i problematici predškolskog odgoja i naobrazbe na području Osječko-baranjske županije
 20. a) Izvješće o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku u 2005. godini
  b) Plan rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku za 2006. godinu
 21. Izvješće o izvršenju Programa i poslovanju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2005. godinu
 22. Prijedlog Zaključka o pristupanju Osječko-baranjske županije u članstvo Hrvatske mreže Zdravih gradova
 23. Izmjene i dopune programa javnih potreba
  a) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
  b) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
  c) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
  d) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
 24. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
  a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
  b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
 25. Davanje suglasnosti na izmjene i dopune statuta zdravstvenih ustanova
  a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
  b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zdravstvene ustanove Ljekarne Đakovo
 26. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Belom Manastiru
 27. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko- baranjske županije
 28. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Elektrotehničke i prometne škole Osijek

Top