31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

V. Prosvjeta, kultura, šport i tehnička kultura, informiranje i znanost

Općenito

Školske ustanove

Ustanove kulture

Financiranje decentraliziranih funkcija

  • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2024. godini - 13/23.
  • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2024. godini  - 13/23.
  • Pravilnik o evidentiranju podataka o rashodima osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Osječko-baranjskoj županiji - 2/03.
  • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2023. godini - 12/23.
  • Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2022. godini - 6/23.

Programi javnih potreba

  • Program javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2024. godinu - 13/23.
  • Program javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2024. godinu - 13/23.
  • Zaključak o donošenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2024. godinu - 13/23.
  • Zaključak o donošenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2024. godinu -13/23.

Potpore učenicima i studentima

Top