31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

Međuregionalna i međunarodna suradnja

U ostvarivanju svojih nadležnosti svaka sredina, pa tako i Osječko-baranjska županija uspostavlja niz kontakata i odnosa suradnje povremene ili trajnije naravi sa srodnim ili drugim organizacijama ili institucijama unutar i izvan zemlje.

Namjera nam je na ovim stranicama pratiti odnose trajnije naravi koji obuhvaćaju pristupanja Županije određenim domaćim i međunarodnim udruženjima odnosno uspostavljanje bilateralne ili multilateralne suradnje temeljem zaključenih sporazuma ili sličnih dokumenata.

Na ovim stranicama moći ćete pronaći podatke o članstvima Županije u određenim asocijacijama i uspostavljenoj suradnji i to dokumente na kojima ti odnosi počivaju (sporazume, statute i druge akte) te druge podatke od značenja za određeni vid suradnje. Ove stranice ne zamjenjuju službene stranice ovih asocijacija, nego pružaju samo podatke o sudjelovanju Županije u njihovim aktivnostima. Ukoliko postoje web stranice organizacija na koje se suradnja ili članstvo odnosi, naznačena je i njihova adresa.

U ovom trenutku Osječko-baranjska županija član je:

odnosno ima uspostavljene odnose suradnje sa

  • Županijom Baranja (Baranya Megye) u Republici Mađarskoj
  • Autonomnom regijom Furlanija-Julijska krajina (Friuli-Venezia Giulia) u Republici Italiji
  • Provincijom Vicenza u Republici Italiji.
Top