Oglasnik prostornog uređenja i graditeljstva

 

U "Županijskom glasniku" broj 1/22. od 4. veljače 2022. godine objavljena je Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije.

Javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije trajat će od 17. do 24. lipnja 2022. godine.

Obavijest o održavanju javne rasprave o Prijedlogu V. ID PPOBŽ

Prijedlog V. ID PPOBŽ 

Izvješće o javnoj raspravi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije 

Više informacija o V. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Osječko-baranjske županije dostupno je na mrežnoj stranici Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije  

  

Lokacijske i građevinske dozvole koje su bile predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima: 

 

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

 

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za:

 

Top