Oglasnik prostornog uređenja i graditeljstva

 

U "Županijskom glasniku" broj 16/22 od 20. prosinca 2022. godine objavljena je Odluka o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županijenog plana Osječko-baranjske županije.

Izvješće o javnoj raspravi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije 

Više informacija o V. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Osječko-baranjske županije dostupno je na mrežnoj stranici Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije  

  

Lokacijske i građevinske dozvole koje su bile predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima: 

 

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

 

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za:

 

Top