Vijećnici

Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Skupština broji 47 vijećnika koje biraju građani na neposrednim izborima. Budući da srpska i mađarska nacionalna manjina imaju pravo na zastupljenost u Skupštini, što je postignuto na izborima 16. svibnja 2021. godine, radi ostvarivanja odgovarajuće zastupljenosti ovih manjina broj članova Županijske skupštine nije povećan, tako da Skupština broji 47 vijećnika. Skupština ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira iz reda vijećnika.

Predsjednica Skupštine:    Ivana Bagarić
Potpredsjednici Skupštine:     Goran Đanić i Hrvoje Lukačević

Vijećnici:

1. Zlatko Adjulović (sdp)
2. Zlatko Ahić (dp)
3. Bojan Amanović (hns)
4. Marija Anić (nezavisna)
5. Ivana Bagarić (hdz)
6. Ivica Beširović (su)
7. Armando Bičak (dp)
8. Sanja Bježančević (sdp)
9. Antun Blažević (hdz)
10. Marko Bogatić (sdp)
11. Ana Brevulj (hdz)
12. Branka Burić (hdz)
13. Krešimir Čabaj (dp)
14. Ana Diklić (dhss)
15. Goran Đanić (nezavisni)
16. Anto Đapić (NL Ante Đapića)
17. Marela Đurić (hdz)
18. Borivoj Eklemović (hdz)
19. Ivica Glavaš (anu)
20. Samir Haj Barakat (sdp)
21. Josip Jakobović (hdz)
22. Dražen Jalovičar (hsp)
23. Ivica Klisurić (buz)
24. dr.sc. Mislav Kovačić (dp)
25. Vinko Kuduz (hdz)
26. Hrvoje Lukačević (Snaga SiB)
27. Zvonko Majstorović (hdz)
28. Ivica Mandić (hns)
29. Zlatko Matijević (hdz)
30. Marija Miličić (dp)
31. Vedran Novokmet (NL Ante Đapića)
32. mr.sc. Boris Piližota (sdp)
33. Zvonko Pongrac (nezavisan)
34. dr.sc. Andrija Pozderović (Snaga SiB)
35. dr.sc. Ivan Požgain (hdz)
36. Vanja Prošić (hdz)
37. Mirta Prusina Marušić (hdz)
38. Josip Skočibušić (Most)
39. Davor Stojan (dp)
40. Jovo Šijan (hdz)
41. Ivica Šimundić (Most)
42. Dino Tijardović (Snaga SiB)
43. Marjan Tomas (hdz)
44. Josip Tomičić (hdz)
45. Dražen Trcović (hdz)
46. dr.sc. Nikola Volarić (hsls)
47. dr.sc. Vesna Vučemilović (Hrvatski suverenisti)

U okviru Skupštine Osječko-baranjske županije osnovani su klubovi vijećnika:

Klub vijećnika Hrvatske demokratske zajednice - HDZ

1. dr.sc. Ivan Požgain (hdz), predsjednik
2. Marija Anić (nezavisna)
3. Ivana Bagarić (hdz)
4. Antun Blažević (hdz)
5. Ana Brevulj (hdz)
6. Branka Burić (hdz)
7. Marela Đurić (hdz)
8. Borivoj Eklemović (hdz)
9. Josip Jakobović (hdz)
10. Ivica Klisurić (buz)
11. Vinko Kuduz (hdz)
12. Zvonko Majstorović (hdz)
13. Zlatko Matijević (hdz)
14.Vanja Prošić (hdz)
15. Mirta Prusina Marušić (hdz)
16. Jovo Šijan (hdz)
17. Marjan Tomas (hdz)
18. Josip Tomičić (hdz)
19. Dražen Trcović (hdz)

 

Klub vijećnika „Nezavisna lista Ante Đapića, Aktivnih nezavisnih umirovljenika, Hrvatske socijalno-liberalne stranke i Hrvatske stranke prava“

1. Anto Đapić (nl ađ)
2. Ivica Glavaš (anu)
3. Vedran Novokmet (nl ađ)
4. dr.sc. Nikola Volarić (hsls)
5. Dražen Jalovičar (hsp)

 

Klub vijećnika Domovinski pokret

1. Krešimir Čabaj, predsjednik
2. Zlatko Ahić (dp)
3. Ivica Beširović (su)
4. Armando Bičak (dp)
5. Goran Đanić (nezavisni)
6. dr.sc. Mislav Kovačić (dp)
7. Marija Miličić (dp)
8. Davor Stojan (dp)

 

Klub vijećnika SNAGA Slavonije i Baranje

1. Hrvoje Lukačević (Snaga Sib), predsjednik
2. dr.sc. Andrija Pozderović (Snaga Sib)
3. Dino Tijardović (Snaga Sib)

 

Klub vijećnika Socijaldemokratske partije Hrvatske – SDP

1. Sanja Bježančević (sdp), predsjednica
2. Zlatko Adjulović (sdp)
3. Marko Bogatić (sdp)
4. Samir Haj Barakat (sdp)
5. mr.sc. Boris Piližota (sdp)

 


Vijećnici izvan klubova:

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI

1. BOJAN AMANOVIĆ (hns)
2. IVICA MANDIĆ (hns)

 

MOST
HRVATSKI SUVERENISTI

1. JOSIP SKOČIBUŠIĆ (most)
2. IVICA ŠIMUNDIĆ (most)

3. dr.sc. Vesna Vučemilović (Hrvatski suverenisti)

 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
NEZAVISNA LISTA ANTE ĐAPIĆA - NL ANTE ĐAPIĆA
AKTIVNI NEZAVISNI UMIROVLJENICI - ANU
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
DEMOKRATSKI HSS - DHSS
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS

1. ZVONKO PONGRAC (nezavisni)
2. ANA DIKLIĆ (dhss)

 

Top