31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

VI. Zdravstvo i socijalna skrb

Općenito

 Ustanove

Radna tijela

Financiranje decentraliziranih funkcija

  • Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2022. godiniOdluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini - 14/21. i 2/22.
  • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2024. godini -13/23.
  • Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2024. godini - 5/24.

Programi javnih potreba

  • Program javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2024. godinu - 13/23.
  • Program javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2024. godinu - 13/23.

Potpore socijalne skrbi

  • Odluka o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima - 15/22.

Razno

Top