7. sjednica Skupštine 19.12.2005.

 1. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 2. Strategija razvoja Osječko-baranjske županije
 3. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa investicijskih projekata na području Osječko-baranjske županije u 2005. godini
 4. Izmjene i dopune programa javnih potreba
  a) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2005. godinu
  b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu na području Osječko-baranjske županije za 2005. godinu
 5. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2005. godinu
  a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2005. godinu
  b) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2005. godinu
 6. Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
 7. Prijedlog Ugovora o međusobnim odnosima u svezi djelovanja Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu
 8. Programi javnih potreba
  a) Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
  b) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
  c) Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
  d) Prijedlog Programa javnih potreba u športu na području Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
  e) Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2006. godinu f) Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
 9. Proračun Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
  a) Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
  b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
 10. Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
 11. Izvješće o poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o.
 12. Izvješće o poslovanju Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2004. godinu
 13. Informacija o problematici razminiranja na području Osječko-baranjske županije
 14. Prijedlog Rebalansa Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2005. godini
 15. Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
 16. Davanje suglasnosti na planove upravljanja lokalnim vodama za 2006. godinu
  a) Plan upravljanja lokalnim vodama za 2006. godinu na slivnom području "Karašica-Vučica"
  b) Plan upravljanja lokalnim vodama za 2006. godinu na slivnom području "Vuka"
  c) Plan upravljanja lokalnim vodama za 2006. godinu na slivnom području "Baranja"
  d) Plan upravljanja lokalnim vodama za 2006. godinu na slivnom području "Biđ-Bosut"
 17. Prijedlog Programa zaštite okoliša za područje Osječko-baranjske županije
 18. Prijedlog Plana sanacije otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta otpada na području Osječko-baranjske županije
 19. Informacija o stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit"
 20. a) Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog ravnatelja javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije
 21. Zaštita od požara na području Osječko-baranjske županije
  a) Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Osječko-baranjske županije
  b) Prijedlog Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Osječko-baranjske županije
 22. Izvješće o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2004. godini
 23. Prijedlog za pristupanje Osječko-baranjske županije Skupštini europskih regija
 24. Prijedlog za promjenu Statuta Osječko-baranjske županije
 25. Prijedlog za promjenu Poslovnika Skupštine Osječko-baranjske županije
 26. Prijedlog Plana rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
 27. Prijedlog za određivanje dužnosnika Osječko-baranjske županije koji će svoju dužnost obavljati profesionalno
 28. Prijedlog rješenja o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
 29. Prijedlog rješenja o imenovanju članova školskih i domskih odbora srednjoškolskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
 30. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnatelja Galerije likovnih umjetnosti Osijek b) Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Galerije likovnih umjetnosti Osijek
 31. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika Kulturnog vijeća Osječko-baranjske županije
 32. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Skupštine Osječko-baranjske županije
  a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za lokalnu samoupravu
  b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za gospodarska pitanja
Top