Pomoćnici u nastavi 3

Naziv projekta: ''Pomoćnici u nastavi 3''

Nositelj projekta: Osječko-baranjska županija

Partneri: OŠ Vladimir Nazor, Đakovo; OŠ „Ivana Brlić Mažuranić“, Strizivojna; OŠ kralja Tomislava, Našice; OŠ Šećerana, Šećerana; OŠ „Matija Gubec“, Čeminac; OŠ Bratoljuba Klaića, Bizovac; OŠ Gorjani, Gorjani; OŠ Ladimirevci, Ladimirevci; OŠ Satnica Đakovačka, Satnica Đakovačka; OŠ „Silvije Strahimir Krančević“, Levanjska Varoš; OŠ Darda, Darda; OŠ J. J. Strossmayera, Đurđenovac; OŠ Ivana Brnjika Slovaka, Jelisavac; OŠ Josipa Kozarca, Semeljci; OŠ J. J. Strossmayera, Trnava; OŠ Jagodnjak, Jagodnjak; OŠ Hrvatski sokol, Podgajci Podravski; OŠ Bilje, Bilje; OŠ Miroslava Krleže, Čepin; OŠ Dore Pejačević Našice, Našice; OŠ Vladimir Nazor, Čepin; OŠ „Matija Gubec“, Magadenovac; Obrtnička škola Osijek, Osijek; SŠ Donji Miholjac, Donji Miholjac;  Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku, Osijek; Ekonomska i upravna škola Osijek, Osijek; SŠ Isidora Kršnjavoga Našice, Našice;  Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Osijek; OŠ Antunovac, Antunovac; OŠ Popovac, Popovac

Vrijednost projekta: 1.995.550,00 kn (2019.g. -695.550,00, 2020.g. -1.300.00,00 kn)

Cilj projekta: Osiguravanje pomoćnika u nastavi u školskoj godini 2019./2020. učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovne i srednje škole kojima je Županija osnivač. 

Trajanje projekta: 09.09.2019. – 26.06.2020.

Top