Županijski glasnik - 14/15

"Županijski glasnik" broj 14/15., Osijek, 22. prosinca 2015.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

440.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Općoj bolnici Našice u 2015. godini

441.    Odluka o plaći i naknadi za rad dužnosnika Osječko-baranjske županije


AKTI ŽUPANA

442.    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije

443.    Dopune Godišnjeg plana energetske učinkovitosti na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini

444.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za posebne potpore pravnim i fizičkim osobama i imenovanju njegovih članova

445.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora III. gimnazije Osijek, Osijek

446.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, Osijek

447.    Rješenje o imenovanju Povjerenstva za odobravanje potpora dobrovoljnim vatrogasnim društvima

448.    Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

449.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina na području Osječko-baranjska županije

450.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Milka Cepelića, Vuka

451.    Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Ladislavu Jostiaku za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

452.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Nadom Mihaljčić, dr. med. dent.

453.    Zaključak o sufinanciranju nabave vatrogasne opreme i sufinanciranju prostornih uvjeta za djelovanje dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Osječko-baranjske županije iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

454.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga III. Dodatka Ugovora o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju "Sanitas"

 

OSTALO

455.    Ugovor o prijenosu dijela osnivačkih prava nad Centrom za profesionalnu rehabilitaciju Osijek i obavljanju osnivačkih prava i obveza

 

Top