Županijski glasnik - 05/15

"Županijski glasnik" broj 5/15., Osijek, 15. svibnja 2015.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

81.    Odluka o mjerama zaštite šuma šumoposjednika na području Osječko-baranjske županije

82.    Program provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama na području Osječko-baranjske županije

83.    Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini

84.    Rješenje o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti opreme i objekata osnovnim i srednjim školama s područja Osječko-baranjske županije

85.    Rješenje o imenovanju intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku

86.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2014. godini na području Osječko-baranjske županije

87.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o projektima sufinanciranim sredstvima Europske unije i drugih međunarodnih izvora na području Osječko-baranjske županije

88.    Zaključak o prihvaćanju Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Slavonska mreža d.o.o.

89.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o programima poticanja razvoja poljoprivrede na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini

90.    Zaključak o provedbi projekta "Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima" na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini

91.    Zaključak o provedbi projekta "Unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu" na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini

92.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o pripremama za proljetnu sjetvu na području Osječko-baranjske županije

93.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju u prostoru Osječko-baranjske županije
-    Izvješće o stanju u prostoru Osječko-baranjske županije


94.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o funkcioniranju sustava obrane od tuče na području Osječko-baranjske županije

95.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini

96.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju za 2014. godinu

97.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju i radu Zavoda za informatiku Osijek za 2014. godinu

98.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o realizaciji Programa rada i Financijskog izvješća Agencije za obnovu osječke Tvrđe za 2014. godinu

99.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa i Financijskog izvješća Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek za 2014. godinu

100.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2014. godini

101.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

102.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini

103.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini

104.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama u 2014. godini

105.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o javnoj nabavi Osječko-baranjske županije u 2014. godini

106.    Zaključak o izmjenama Zaključka o pokretanju projekta "Pomoć u realizaciji projekata iz IPA programa"

107.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. siječnja 2015. godine

108.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu za razdoblje od 1. veljače do 28. veljače 2015. godine

109.    Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Ljekarne Osijek

110.    Zaključak povodom razmatranja zahtjeva za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina Osječke tvornice koža d.d. Osijek "u stečaju" u k.o. Osijek


AKTI ŽUPANA

111.    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Službe za zajedničke poslove Osječko-baranjske županije

112.    Poslovnik o radu Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za kreditiranje poduzetnika iz Programa "Kreditom do uspjeha 2014.", Mjera 1. "Kreditom do konkurentnosti"

113.    Rješenje o prijenosu vlasništva opreme iz Projekta Panonian Bee Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku

114.    Rješenje o prijenosu vlasništva opreme iz Projekta Panonian Bee Regionalnom klasteru pčelarstva Roj iz Osijeka

115.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Kneževi Vinogradi, Kneževi Vinogradi

116.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Osijek

117.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za kreditiranje poduzetnika iz Programa "Kreditom do uspjeha 2014.", Mjera 1. "Kreditom do konkurentnosti"

118.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Prve srednje škole Beli Manastir, Beli Manastir

119.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za europske integracije, međuregionalnu i međunarodnu suradnju

120.    Zaključak o prihvaćanju Kolektivnog ugovora za zaposlene u Muzeju likovnih umjetnosti, Osijek

121.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Vesnom Pollak-Haring, dr. med. dent.

122.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Valerijom Šimić, dr. med. dent.

123.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o utvrđivanju iznosa participacije za polaznike Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, Osijek za školsku godinu 2015./2016.

124.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o utvrđivanju cijene obrazovanja za drugi predmet/program u Glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek, Osijek za školsku godinu 2015./2016.

125.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Anastazijom Aščić Tokić, dr. med. dent.

126.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Evica Novoselec"

127.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Osnovne škole Matije Petra Katančića, Valpovo o iznosu participacije roditelja učenika u Područnim razrednim odjelima osnovnog glazbenog obrazovanja za školsku godinu 2015./2016.

128.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Baranja u srcu"

129.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Osnovne glazbene škole "Kontesa Dora", Našice o iznosu participacije za školsku godinu 2015./2016. roditelja/skrbnika učenika Osnovne glazbene škole

130.    Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Miroslavu Andrišiću za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Valpova

131.    Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Miroslavu Kramariću za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene zaštite žena na području Grada Osijeka


AKTI RADNIH TIJELA

132.    Zaključak o dodjeli "Zelene povelje Osječko-baranjske županije"

AKTI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

133.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća njemačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

134.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća romske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

135.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća slovačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

136.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća srpske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

137.    Izmjene i dopune Financijskog plana Predstavnice rusinske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu


AKTI UREDA DRŽAVNE UPRAVE

138.    Plan o dopuni Plana brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena na području Osječko-baranjske županije


OSTALO

139.    Kolektivni ugovor za zaposlene u Muzeju likovnih umjetnosti, Osijek

Top