Županijski glasnik - 08/16

"Županijski glasnik" broj 8/16., Osijek, 14. prosinca 2016.


S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

349.    Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu

350.    Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

351.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2016. godini

352.    Odluka o izdvajanju ljekarničke jedinice Doma zdravlja Valpovo i pripajanju Ljekarnama Osječko-baranjske županije

353.    Odluka o izmjeni Odluke o nagrađivanju najboljih poduzetničkih ideja na području Osječko-baranjske županije

354.    Odluka o izmjenama Odluke o financiranju javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije

355.    Izmjene Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

356.    Izmjene i dopune Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

357.    Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

358.    Izmjene Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2016. godini

359.    Izmjene Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2016. godini

360.    Zaključak o donošenju Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

361.    Zaključak o donošenju Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

362.    Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Ljekarni Osječko-baranjske županijeAKTI ŽUPANA

363.    Pravilnik o vođenju baze podataka "Registar nekretnina" u informacijskom sustavu Osječko-baranjske županije

364.    Izmjene i dopuna Godišnjeg plana energetske učinkovitosti na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

365.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo

366.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga IV. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju "Sanitas" čiji je nositelj tima Ljiljana Panić

367.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga IV. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju "Sanitas" čiji je nositelj tima Matej Višević

368.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Spomenka Kurina" čiji je nositelj tima medicinska sestra Saška Bojanić

369.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga V. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Spomenka Kurina" čiji je nositelj tima Tena Marjanović

370.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Metus" na području Grada Đakova

371.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Metus" na području Općine Punitovci

372.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Metus" na području Općine Trnava

373.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga V. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Slanovic"

374.    Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Draganu Terziću za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti medicine rada na području Osječko-baranjske županije

375.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Josipom Prpićem, dr.med.dent.

376.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Katica Milišić-Zečević"

377.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga IV. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Evica Novoselec"AKTI RADNIH TIJELA

378.    Izvješće Mandatne komisijeOSTALO

379.    Društveni ugovor o osnivanju Slavonska mreža d.o.o.

380.    Ugovor o osnivanju i radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu

381.    I. Aneks Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2016. godini

Top