Županijski glasnik - 15/17

"Županijski glasnik" broj 15/17., Osijek, 29. prosinca 2017.


S A D R Ž A J


AKTI SKUPŠTINE

747.    Plan rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

748.    Rješenje o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti kapitalnih ulaganja projekata povećanja energetske učinkovitosti u OŠ "Ivana Brlić Mažuranić" Područna škola Soljak, Domu zdravlja Osijek Zdravstvena stanica Dalj, Domu zdravlja Našice i Centru za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

749.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju u gospodarstvu na području Osječko-baranjske županije

750.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju vodoopskrbe na području Osječko-baranjske županije

751.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o prometnoj povezanosti Osječko-baranjske županije

752.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit"

753.    Zaključak povodom razmatranja Programa i Financijskog plana Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2018. godinu

754.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2018. godini

755.    Zaključak o provedbi projekta Osječko-baranjske županije "Školski obrok za sve"

756.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju u školstvu i poslovanju školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2016. godini

757.    Zaključak o davanju suglasnosti Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek, Osijek na potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Abeceda pismenosti"

758.    Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Kneževi Vinogradi na potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "ZaČuDiMMo zajedno"

759.    Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Laslovo na potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Festival multikulturalnosti - razvojem interkulturalnih kompetencija do umijeća komuniciranja"

760.    Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ljekarni Osječko-baranjske županije

761.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu za razdoblje od 1. listopada do 31. listopada 2017. godine


AKTI ŽUPANA

762.    Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Osječko-baranjske županije

763.    Plan upravljanja imovinom Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

764.    Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

765.    Rješenje o imenovanju pročelnika Službe za zajedničke poslove Osječko-baranjske županije

766.   Rješenje o razrješenju i imenovanju zamjenika članova Partnerskog vijeća Osječko-baranjske županije

767.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o darovanju zemljišta u svrhu izgradnje nove zgrade I. gimnazije Osijek

768.    Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Lidiji Gabrić za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Đakova

769.    Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Mirku Petroševiću za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti medicine rada na području Osječko-baranjske županije


AKTI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

770.    Financijski plan Vijeća albanske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

771.    Financijski plan Predstavnika bošnjačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

772.    Financijski plan Predstavnika crnogorske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

773.    Financijski plan Vijeća mađarske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

774.    Financijski plan Predstavnika makedonske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

775.    Financijski plan Vijeća njemačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

776.    Financijski plan Vijeća romske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

777.    Financijski plan Predstavnice rusinske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

778.    Financijski plan Predstavnice slovenske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

779.    Financijski plan Vijeća slovačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

780.    Financijski plan Vijeća srpske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
 
 

Top