Županijski glasnik - 09/18

"Županijski glasnik" broj 9/18., Osijek, 13. lipnja 2018.

 
S A D R Ž A J

 
AKTI SKUPŠTINE


237.    Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

238.    Rješenje o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti opreme i objekata osnovnim i  srednjim školama s područja Osječko-baranjske županije

239.    Rješenje o razrješenju ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek

240.    Rješenje o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek

241.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Sporazuma o utvrđivanju osnovnog programskog i financijskog okvira Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za razdoblje od 2019. do 2022. godine
-          Sporazum o utvrđivanju osnovnog programskog i financijskog okvira Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za razdoblje od 2019. do 2022. godine

242.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga I. Aneksa Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2018. godini

243.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o sufinanciranju opremanja Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek

244.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

245.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

246.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

247.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

248.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o javnoj nabavi Osječko-baranjske županije u 2017. godini

249.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Plana financiranja programskih aktivnosti udruga sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije u 2017. godini

250.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

251.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2017. godini

252.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o realizaciji Programa rada i Financijskog izvješća Agencije za obnovu osječke Tvrđe za 2017. godinu

253.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa i Financijskog izvješća Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek za 2017. godinu

254.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju i radu Zavoda za informatiku Osijek za 2017. godinu

255.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu EKOS d.o.o., Osijek za 2017. godinu

256.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o., Donji Miholjac za 2017. godinu

257.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju za 2017. godinu

258.    Zaključak o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u projektu istraživanja, razvoja, inovacija i promocije informacijsko-komunikacijskih tehnologija i njihove primjene u razvoju inovativnog i konkurentnog gospodarstva

259.    Zaključak o prihvaćanju partnerstva Osječko-baranjske županije u projektu "Multisektorski pristup obnovi okoliša nakon katastrofe - ZAJEDNO SMO JAČI (TOGETHER WE STAND)"

260.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Trgovačke i komercijalne škole ''Davor Milas'', Osijek


AKTI ŽUPANA

261.    Rješenje o proglašenju elementarne nepogode na području Grada Valpova

262.    Rješenje o povjeravanju poslova pročelnika Službe unutarnje revizije Osječko-baranjske županije

263.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za provedbu projekta "Pomoć u realizaciji projekata sufinanciranih iz EU programa“

264.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Druge srednje škole Beli Manastir, Beli Manastir

265.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Ekonomske i upravne škole Osijek, Osijek

266.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Ekonomske škole "Braća Radić", Đakovo

267.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Elektrotehničke i prometne škole Osijek, Osijek

268.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Gimnazije A.G. Matoša, Đakovo

269.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Gimnazije Beli Manastir, Beli Manastir

270.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike I. gimnazije Osijek, Osijek

271.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike II. gimnazije Osijek, Osijek

272.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike III. gimnazije Osijek, Osijek

273.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, Osijek

274.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Graditeljsko-geodetske škole Osijek, Osijek

275.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Medicinske škole Osijek, Osijek

276.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Obrtničke škole Osijek, Osijek

277.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek, Osijek

278.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Prve srednje škole Beli Manastir, Beli Manastir

279.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje strukovne škole Antuna Horvata, Đakovo

280.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Dalj, Dalj

281.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Donji Miholjac, Donji Miholjac

282.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, Našice

283.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Josipa Kozarca Đurđenovac, Đurđenovac

284.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Valpovo, Valpovo

285.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Strojarske tehničke škole Osijek, Osijek

286.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Osijek

287.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića, Osijek

288.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Trgovačke i komercijalne škole "Davor Milas", Osijek

289.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek

290.    Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj glazbenoj školi "Kontesa Dora", Našice na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2018./2019.

291.    Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi ''Ivan Goran Kovačić'', Đakovo na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika za glazbenu školu za školsku godinu 2018./2019.

292.    Zaključak o davanju suglasnosti Medicinskoj školi Osijek, Osijek na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2018./2019.

293.    Zaključak o davanju suglasnosti Tehničkoj školi i prirodoslovnoj gimnaziji Ruđera Boškovića, Osijek na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2018./2019.

294.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga VII. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Spomenka Kurina"

295.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga XI. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Devald"

296.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Vladimirom Haringom, dr. med. dent.

297.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga VII. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Evica Novoselec"

Top