Hide Main content block

U cilju jačanja kapaciteta institucija osnovno-školskog obrazovanja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji te gravitirajućih područja radi poboljšanja STEM vještina učenika i odgojno-obrazovnih djelatnika, u tijeku je Projekt Regionalni znanstveni centar Panonske Hrvatske. Projekt se financira iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora, iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za ...
Izdvajamo
Top