31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

Javni uvid u Nacrt izvješća o stanju okoliša

 

03.11.2021.

Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša na temelju odredbe članka 156. stavak 1. i članka 165. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i članka 14. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine” broj 64/08) objavljuje na mrežnim stranicama Osječko-baranjske županije Nacrt Izvješća o stanju okoliša na području Osječko-baranjske županije za razdoblje od 2017.-2020. godine i stavlja na javni uvid u razdoblju od 3. studenoga do 3. prosinca 2021. radi  pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.


Informacija o izradi izvješća

Nacrt izvješća o stanju okoliša na području Osječko-baranjske županije za razdoblje od 2017.-2020. godine

Obrazac za sudjelovanje javnosti

Top