Okolišna dozvola 2021

 

Farma Podlugovi, tvrtke Belje plus d.o.o., Općina Darda

 

Odlagalište otpada Vitika, Univerzal d.o.o. Đakovo

 

Nexe d.d. Našice

 

Svinjogojska farma Lipovača, tvrtke Prkos d.o.o., Erdut

 

Farma koka nesilica Vuka, tvrtke Žito d.o.o., Osijek

 

Wienerberger d.o.o. Đakovo

 

Farma Brod Pustara 2, tvrtke Belje plus d.o.o., Općina Darda

 

Farma Darda 1, tvrtke Belje plus d.o.o. Općina Darda


Farma svinja Sokolovac, tvrtke Belje plus d.o.o. Općina Kneževi Vinogradi

 

Farma svinja Kozarac, tvrtke Belje plus d.o.o., Općina Čeminac

 

Nexe d.d. Našice

 

Farma Marijančanka d.o.o. Marijanci

Top