Županijski glasnik - 15/21

"Županijski glasnik" broj 15/21., Osijek, 31. prosinca 2021.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI ŽUPANA

693. Izmjene i dopuna Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2021. godini

694. Plan dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2022. godini

695. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o bazama podataka Osječko-baranjske županije

696. Pravilnik o radu u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije

697. Zaključak o donošenju Provedbenog Programa Osječko-baranjske županije za mandatno razdoblje 2021. - 2025. godine

698. Strategija upravljanja rizicima Osječko-baranjske županije

699. Rješenje o imenovanju koordinatora za uspostavu procesa upravljanja rizicima u Osječko-baranjskoj županiji

700. Rješenje o imenovanju koordinatora za strateške rizike u Osječko-baranjskoj županiji

701. Rješenje o imenovanju koordinatora za operativne rizike u Osječko-baranjskoj županiji

702. Rješenje o imenovanju osoba zaduženih za praćenje rizika u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije

703. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Partnerskog vijeća Osječko-baranjske županije

704. Rješenje o prenošenju ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu

705. Rješenje o osnivanju Odbora za zaštitu na radu Osječko-baranjske županije i imenovanju njegovih članova

706. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za informatiku Osijek

707. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za potpore udrugama

708. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Savjeta za europske integracije, međuregionalnu i međunarodnu suradnju

709. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Tima za provedbu projekta I. gimnazije Osijek

710. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Tima za kvalitetu ISO 9001:2015 Osječko-baranjske županije

711. Rješenje o razrješenju i imenovanju voditeljice Tima za provedbu projekta "Rekonstrukcija dogradnjom Osnovne škole "Antunovac", Područna škola Ivanovac"

712. Rješenje o razrješenju i imenovanju voditeljice Tima za provedbu projektnih prijedloga Ugostiteljsko-turističke škole Osijek - Regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva

713. Rješenje o razrješenju i imenovanju voditeljice Tima za provedbu projektnih prijedloga Elektrotehničke i prometne škole Osijek - Regionalnog centra kompetentnosti u sektoru elektrotehnike i računalstva

714. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstava za posebne potpore pravnim i fizičkim osobama

715. Rješenje o osnivanju Tima za provedbu projekta ''Vrijeme je za školski obrok 2021./2022.'' i imenovanju njegovih članova

716. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Središnjeg povjerenstva za popis imovine i obveza

717. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Ljekarni srce - Ljekarne Osječko-baranjske županije

718. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu, plaćama i naknadama Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije

719. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije

720. Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

721. Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

AKTI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

722. Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća albanske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

723. Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća mađarske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

724. Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća njemačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

725. Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća romske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

726. Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća slovačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

727. Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća srpske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

728. Financijski plan Vijeća albanske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

729. Financijski plan Vijeća mađarske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

730. Financijski plan Vijeća njemačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

731. Financijski plan Vijeća romske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

732. Financijski plan Vijeća slovačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

733. Financijski plan Vijeća srpske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Top