Županijski glasnik - 10/21

"Županijski glasnik" broj 10/21., Osijek, 24. kolovoza 2021.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI ŽUPANA

492. Pravilnik o unutarnjem redu Tajništva Županije

493. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za zajedničke poslove Osječko-baranjske županije

494. Pravilnik o unutarnjem radu Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove Osječko-baranjske županije

495. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za opću upravu Osječko-baranjske županije

496. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za javne financije Osječko-baranjske županije

497. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo Osječko-baranjske županije

498. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za investicije i razvojne projekte Osječko-baranjske županije

499. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije

500. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport Osječko-baranjske županije

501. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije

502. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za obrazovanje i mlade Osječko-baranjske županije

503. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Osječko-baranjske županije

504. Pravilnik o unutarnjem redu Službe za javnu nabavu Osječko-baranjske županije

505. Pravilnik o unutarnjem redu Služe unutarnje revizije Osječko-baranjske županije

506. Etički kodeks službenika i namještenika Osječko-baranjske županije

507. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Osječko-baranjske županije

508. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Ljekarni srce - Ljekarne Osječko-baranjske županije

509. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora "SUVAG" Osijek

510. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije

511. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir

512. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo

513. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Osijek

514. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

515. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek

516. Rješenje o osnivanju Tima za provedbu projekta ''Učimo zajedno 5'' i imenovanju njegovih članova

517. Rješenje o razrješenju voditelja projekta izgradnje Gospodarskog centra u Osijeku

518. Rješenje o razrješenju voditelja projekta izgradnje Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće

519. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za razvoj kontinentalnog turizma

520. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova i zamjenika članova Partnerskog vijeća Osječko-baranjske županije

521. Rješenje o imenovanju odgovorne osobe za elektronički unos i ažuriranje podataka u Središnji registar državne imovine

522. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za vrednovanje Programa i projekta osposobljavanja osoba s invaliditetom za tržište rada koji će se financirati iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu i imenovanju njegovih članova

523. Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na području Općine Podravska Moslavina

524. Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na području Općine Magadenovac

525. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Željku Kovaču, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Općine Bilje

526. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Mirti Veselinović, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

527. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Dini Včeva, dr. med.za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

528. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Ivani Vrkić Balekić, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Đakova

529. Zaključak o prestanku koncesija dodijeljenih Ustanovi za zdravstvenu njegu "Belona" za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene njege u kući

 

Top