Županijski glasnik - 05/21

"Županijski glasnik" broj 5/21., Osijek, 31. ožujka 2021.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

234. Zaključak o davanju suglasnosti Kati Filipović-Ljubičić, dr. med. dent. za promjenu prostora obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

235. Zaključak o uskraćivanju suglasnosti Nežici Špoljarić, dr. med. dent. za promjenu prostora obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Donjeg Miholjca

236. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u podzakup poslovnog prostora zdravstvenom radniku Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Krunoslavu Milinoviću, dr. med. dent.

237. Rješenje o uplati dijela dobiti Ljekarni srce - Ljekarni Osječko-baranjske županije za 2020. godinu u Proračun Osječko-baranjske županije

238. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o provođenju Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

239. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

240. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

241. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

242. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

243. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

244. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

245. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Osijek za 2020. godinu

246. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i izvršenju Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

247. Zaključak povodom razmatranja Informacije o provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013. do 2020. godine i Akcijskog plana za uključivanje Roma na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini

248. Akcijski plan za uključivanje Roma na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

249. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa i Financijskog izvješća Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2020. godinu

250. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa rada i Financijskog izvješća Muzeja likovnih umjetnosti za 2020. godinu

251. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

252. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju i radu Zavoda za informatiku Osijek za 2020. godinu

253. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

254. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju vatrogastva na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

255. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

256. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

257. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2020. godini na području Osječko-baranjske županije

258. Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju sigurnosti na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini

259. Zaključak povodom razmatranja zahtjeva Grada Belišća za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Belišće kao kulturnog dobra

260. Rješenje o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti objekta Osnovnoj školi Đakovački Selci, Selci Đakovački i knjigovodstvene vrijednosti projektno-tehničke dokumentacije Ugostiteljsko-turističkoj školi, Osijek

261. Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu za razdoblje od 1. veljače do 28. veljače 2021. godine

 

AKTI ŽUPANA

262. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Snježani Angebrandt, dr. med. spec. pedijatrije za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece na području Grada Đakova

263. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Vlatki Krizmanić, dr. med. spec. pedijatrije za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece na području Grada Osijeka

264. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Bojani Petrov-Križanović, dr. med. spec. pedijatrije za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece na području Grada Osijeka

265. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Jadranki Petrović-Schneider, dr. med. spec. pedijatrije za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece na području Grada Osijeka

266. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Ivani Bobek, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Općine Bilje

267. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Vesni Gavran, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Općine Čepin

268. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Sanji Nađ, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Općine Čepin

269. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Miri Ručević, dr. med. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Đakova

270. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Spomenki Šimić, dr. med. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Đakova

271. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Blaženki Vujčić, dr. med. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Đakova

272. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Ljerki Katruša-Neziraj, dr. med. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Našica

273. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Vesni Kranjčev-Lončar, dr. med. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Našica

274. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Sanji Bekić, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

275. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Romani Bogojević, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

276. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Bojani Cigić, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

277. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Albini Dumić, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

278. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Zvjezdani Goretić, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

279. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Moniki Jeđud, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

280. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Mirti Mendler-Lijić, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

281. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Nataši Pfeifer, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

282. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Sandi Pribić, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

283. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Ingrid Sarić, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

284. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Lidiji Tretinjak, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

285. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Aleksandri Vojvodić, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

286. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Palmi Vojnović, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Valpova

287. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Wadiju Zoghbiju, dr. med. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Općine Viljevo

288. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Dariu Balekiću, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Đakova

289. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Anamariji Pavlić Runje, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Našica

290. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Valeriji Šimić, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Našica

291. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Dubravki Zupčić, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Našica

292. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Saši Đukić, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

293. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Blaženki Elez, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

294. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Ireni Krtić Jobst, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

295. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Borisu Tešankiću, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

296. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Anđelini Grubeša, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Općine Semeljci

297. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Silvi Deriš, mag. med. biochem., spec. medicinske biokemije i laboratorijske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti laboratorijske dijagnostike na području Grada Donjeg Miholjca

298. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Tomislavu Kopačinu, mag. med. biochem., za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti laboratorijske dijagnostike na području Grada Osijeka

299. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za upravu i pravna pitanja

 

AKTI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

300. Završni račun Vijeća srpske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

301. Završni račun Vijeća mađarske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

302. Završni račun Vijeća njermačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

303. Završni račun Vijeća romske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

304. Završni račun Vijeća slovačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

305. Završni račun Vijeća srpske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

306. Završni račun Predstavnika crnogorske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

307. Završni račun Predstavnika makedonske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

308. Završni račun Predstavnika rusinske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

309. Završni račun Predstavnika slovenske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2020. godinuTop