Županijski glasnik - 15/20

"Županijski glasnik" broj 15/20., Osijek, 31. prosinca 2020.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

535. Plan rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

536. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o prijenosu financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

537. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o prijenosu financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2021.godinu

538. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2021. godini

539. Zaključak povodom razmatranja Programskog i financijskog plana Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2021. godinu

540. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju i problematici građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije

541. Zaključak o davanju mišljenja o Prijedlogu Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini

542. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

543. Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini

544. Zaključak povodom razmatranja Informacije o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u provedbi mjere "Školska shema 2020/2021"

545. Zaključak povodom razmatranja Informacije o upravljanju i raspolaganju imovinom Osječko-baranjske županije

AKTI ŽUPANA

546. Dopuna Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2020. godini

547. Plan dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2021. godini

548. Rješenje o osnivanju Tima za provedbu mjere "Školska shema 2020/2021" i imenovanju njegovih članova

549. Rješenje o osnivanju Tima za informacijsku sigurnost Osječko-baranjske županije prema međunarodnoj normi ISO 27001:2013 i imenovanju njegovih članova

550. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Tima za provedbu projekta "Multisektorski pristup obnovi okoliša nakon katastrofe - ZAJEDNO SMO JAČI (TOGETHER WE STAND)"

551. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo

552. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za potpore udrugama iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

553. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Osijek

554. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova i zamjenika člana Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije

555. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za upravu i pravna pitanja

556. Rješenje o izmjenama Rješenja o osnivanju Tima za informacijsku sigurnost Osječko-baranjske županije prema međunarodnoj normi ISO 27001:2013 i imenovanju njegovih članova

557. Rješenje o odobrenju lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/161 - "Čeminac"

558. Rješenje o odobrenju lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/162 - "Beli Manastir"

559. Rješenje o odobrenju lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/164 - "Branjin Vrh"

560. Rješenje o odobrenju lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/165 - "Popovac"

561. Rješenje o odobrenju lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/167 - "Duboševica"

562. Rješenje o odobrenju lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/168 - "Batina"

563. Rješenje o odobrenju lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/170 - "Grabovac"

564. Rješenje o odobrenju lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/131 - "Silaš"

565. Rješenje o odobrenju lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/133 - "Tenja"

566. Rješenje o odobrenju lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/152 - "Baranjsko Petrovo Selo"

567. Rješenje o odobrenju lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/160 - "Karanac"

568. Rješenje o odobrenju lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/166 - "Branjina"

569. Rješenje o odobrenju lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/158 - "Kneževi Vinogradi"

570. Rješenje o odobrenju lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/137 - "Erdut"

571. Rješenje o odobrenju lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/154 - "Jagodnjak"

572. Rješenje o odobrenju lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/157 - "Lug"

573. Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/136 - "Dalj"

574. Rješenje o odobrenju lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/153 -"Bolman"

575. Rješenje o odobrenju lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/155 - "Darda"

576. Rješenje o odobrenju lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/135 - "Aljmaš"

577. Rješenje o odobrenju lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/169 - "Topolje"

578. Rješenje o odobrenju lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/130 - "Laslovo"

579. Rješenje o odobrenju lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/163 - "Luč"

580. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Borki Rnjak, dr. med. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Općine Erdut

581. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Zoranu Čoriću, dr. med. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Općine Koška

582. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Jadranki Pralas, dr. med. spec. opće medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

583. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Jadranki Belaj, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

584. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Mirjani Jakobović, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene zaštite žena na području Grada Osijeka

585. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Kati Filipović-Ljubičić, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

586. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Lidiji Rukavina, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Općine Semeljci

587. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Vandi Balković, dr. med. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Donjeg Miholjca

588. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Brankici Bojčić, mag. med. biochem., spec. medicinske biokemije za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti laboratorijske dijagnostike na području Grada Osijeka

589. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga I. Dodatka Ugovora o koncesiji sklopljenog s Nevenom Valić Marjanac, dr. med. spec. obiteljske medicine

590. Zaključak o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite za područje Osječko-baranjske županije

591. Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

592. Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

AKTI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA 

593. Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća albanske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

594. Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća mađarske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

595. Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća njemačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

596. Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća romske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

597. Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća slovačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

598. Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća srpske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

599. Financijski plan Vijeća albanske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

600. Financijski plan Vijeća mađarske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

601. Financijski plan Vijeća njemačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

602. Financijski plan Vijeća romske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

603. Financijski plan Vijeća slovačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

604. Financijski plan Vijeća srpske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

605. Financijski plan Predstavnika crnogorske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

606. Financijski plan Predstavnika makedonske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

607. Financijski plan Predstavnice rusinske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

 

Top