Županijski glasnik - 12/20

"Županijski glasnik" broj 12/20., Osijek, 2. studenoga 2020.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

394. Odluka o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Osječko-baranjske županije

395. Odluka o izmjenama Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije

396. Izmjene Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

397. Program kontrole populacije napuštenih pasa na području Osječko-baranjske županije

398. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

399. Zaključak o davanju mišljenja o Prijedlogu Izmjena Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini

400. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

401. Zaključak povodom razmatranja Informacije o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini

402. Zaključak o prihvaćanju Informacije o projektu izgradnje Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće

403. Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske županije

404. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2019. godini

405. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. u 2019. godini

406. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek u 2019. godini

407. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o. u 2019. godini

408. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu s financijskim izvješćem Turističke zajednice Osječko-baranjske županije

409. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ljekarni srce - Ljekarni Osječko-baranjske županije

410. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenom radniku Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Tatjani Lulić-Slipac, dr. med. spec. obiteljske medicine

411. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenom radniku Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Anji Bakaran, dr. med. dent.

412. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenom radniku Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Mateju Karlu, dr. med. dent.

413. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenom radniku Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Mislavu Omaziću, dr. med. dent.

414. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenom radniku Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Eleonori Mandžukić, dr. med. dent.

415. Zaključak povodom razmatranja zahtjeva LOBING d.o.o., Zagreb za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u Osijeku kao kulturnog dobra

416. Zaključak o podnošenju prijedloga za imenovanje člana Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskog sabora

417. Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu za razdoblje od 1. rujna do 30. rujna 2020. godine

 
AKTI ŽUPANA

418. Pravilnik o korištenju službenih automobila Osječko-baranjske županije

419. Dopuna Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2020. godini

420. Rješenje o osnivanju Županijskog popisnog povjerenstva za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine za područje Osječko-baranjske županije i imenovanju njegovih članova

421. Rješenje o osnivanju Radne skupine za pripremu Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine i imenovanju njezinih članova

422. Rješenje o osnivanju Tima za provedbu projekta "Pripremna dokumentacija strateškog projekta revitalizacije brownfield područja OLT Osijek" i imenovanju njegovih članova

423. Rješenje o osnivanju povjerenstva za vrednovanje programa i projekata osposobljavanja osoba s invaliditetom za tržište rada koji će se financirati iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu i imenovanju njegovih članova

424. Rješenje o osnivanju Tima za provedbu projekta ''Izgradnja nastavno-športske dvorane OŠ ''Matija Gubec'', Magadenovac, PŠ Marijanci'' i imenovanju njegovih članova

425. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/165 - "Popovac" i imenovanju njegovih članova

426. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/166 - "Branjina" i imenovanju njegovih članova

427. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/163 - "Luč" i imenovanju njegovih članova

428. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/130 - "Laslovo" i imenovanju njegovih članova

429. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/153 - "Bolman" i imenovanju njegovih članova

430. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/155 - "Darda" i imenovanju njegovih članova

431. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/169 - "Topolje" i imenovanju njegovih članova

432. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/168 - "Batina" i imenovanju njegovih članova

433. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/170 - "Grabovac" i imenovanju njegovih članova

434. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/167 - "Duboševica" i imenovanju njegovih članova

435. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/137 - "Erdut" i imenovanju njegovih članova

436. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/157 - "Lug" i imenovanju njegovih članova

437. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/154 - "Jagodnjak" i imenovanju njegovih članova

438. Rješenje o određivanju brojčane oznake u uredskom poslovanju Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Kineziološkom fakultetu Osijek

439. Rješenje o određivanju brojčane oznake u uredskom poslovanju Dječjem vrtiću Bajka Strizivojna

440. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Marinu Marinčiću, dr. med. spec. opće medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

441. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Ljiljani Jakobović, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Našica

442. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Marici Raspudić-Brekalo, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

443. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Branki Franjić, dr. med. spec. opće medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Općine Ernestinovo

444. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Slavici Sabadi Vrtarić, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Đakova

445. Zaključak o prestanku koncesija dodijeljenih Ustanovi za zdravstvenu njegu "Breber" za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene njege u kući

446. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Natali Prpić, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Općine Vuka

447. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Ani Karlak-Mahovlić, dr. med. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Općine Đurđenovac

448. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Katici Majnarić-Prinčevac, dr. med. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Belišća

449. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Nadi Blažević-Gaćeša, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Općine Erdut

450. Rješenje o visini koncesijske naknade mr. sc. Slađani Gaić, dr. med. dent. za obavljanje djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na osnovi koncesije

451. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s mr. sc. Slađanom Gaić, dr. med. dent.

Top