Županijski glasnik - 09/20

"Županijski glasnik" broj 9/20., Osijek, 29. srpnja 2020.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI ŽUPANA

294. Pravilnik o kriterijima, mjerilima i načinu dodjele potpora poduzetnicima radi ublažavanja posljedica poslovanja uslijed pandemije bolesti COVID-19

295. Pravilnik o kriterijima, mjerilima i načinu dodjele potpora obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja pružaju uslugu smještaja na području Osječko-baranjske županije

296. Pravilnik o zaštiti od požara Osječko-baranjske županije

297. Rješenje o osnivanju Tima za provedbu projekta "Pomoćnici u nastavi 4"

298. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/129 - "Ernestinovo" i imenovanju njegovih članova

299. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/134 - "Sarvaš" i imenovanju njegovih članova

300. Rješenje o razrješenju i imenovanju načelnika i člana Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije

301. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana i zamjenika člana Partnerskog vijeća Osječko-baranjske županije

302. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije

303. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije

304. Rješenje o određivanju potpisnika računa za posebne namjene Osječko-baranjske županije za provođenje projekta "Responsible Green Destination Amazon of Europe"

305. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Krešimiru Vargi, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Valpova

306. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Branki Kobzi, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Valpova

307. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Danijeli Špigel-Toter, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Općine Bilje

308. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Daniri Modrić, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

309. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Jasni Cupec, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

310. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Blaženki Gregorić, dr. med. spec. opće medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Valpova

311. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Brigiti Kovač-Retih, dr. med. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Općine Kneževi Vinogradi

312. Zaključak o prestanku koncesija dodijeljenih Ustanovi za zdravstvenu njegu "Jadranka Plužarić" za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene njege u kući

313. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Dijanom Tomičić, dr. med. dent.

 

Top