Županijski glasnik - 08/20

"Županijski glasnik" broj 8/20., Osijek, 20. srpnja 2020.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

250. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

251. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

252. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini

253. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini

254. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2020. godini

255. Odluka o upravljanju nekretninama u vlasništvu Osječko-baranjske županije

256. Odluka o načinu određivanja broja ordinacija za obavljanje djelatnosti Doma zdravlja Osječko-baranjske županije

257. Odluka o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovne prostore Doma zdravlja Osječko-baranjske županije

258. Odluka o prestanku Slavonske mreže d.o.o. za razvoj širokopojasne infrastrukture po skraćenom postupku bez provođenja likvidacije

259. Izmjene i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

260. Izmjene Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

261. Program javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

262. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

263. Zaključak o donošenju Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

264. Zaključak o donošenju Izmjena Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

265. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2020. godini

266. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2020. godini

267. Izmjene i dopune Programa sufinanciranja državne izmjere i katastra nekretnina na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2019. - 2022. godine

268. Zaključak povodom razmatranja Informacije o poljoprivrednoj proizvodnji na području Osječko-baranjske županije

269. Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2019. godini

270. Zaključak povodom razmatranja Informacije o izgradnji zgrade i sportske dvorane Srednje škole u Donjem Miholjcu

271. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o suradnji na provedbi projekta dogradnje nastavno športske dvorane Osnovne škole Miroslava Krleže, Čepin

272. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga I. Dodatka Ugovoru o prijenosu financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

273. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga I. Dodatka Ugovoru o prijenosu financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

274. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga I. Dodatka Ugovoru o sufinanciranju Turističke zajednice Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

275. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Privremeni Statut Osnovne škole Cvjetno, Briješće

276. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Osnovne škole Vladimir Nazor, Čepin

277. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Ekonomske škole "Braća Radić", Đakovo

278. Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Osječko-baranjske županije

279. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir

280. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo

281. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Osijek

282. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek za 2019. godinu

283. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju ULO hladnjače d.o.o. Osijek za 2019. godinu

284. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Tera Tehnopolis d.o.o., Osijek za 2019. godinu

285. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o., Donji Miholjac za 2019. godinu

286. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

287. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

288. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

289. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku u 2019. godini i Plana rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2020. godinu

290. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Đakovu u 2019. godini

291. Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu za razdoblje od 1. svibnja do 31. svibnja 2020. godine

292. Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja 2020. godine

AKT ŽUPANA

293. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije za javnu raspravu

-      Obavijest o održavanju javne rasprave o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije

Top