Županijski glasnik - 07/20

"Županijski glasnik" broj 7/20., Osijek, 16. srpnja 2020.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI ŽUPANA

226. Izmjene Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2020. godini

227. Zaključak o prihvaćanju Dodatka II. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku

228. Rješenje o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Osječko-baranjskoj županiji

229. Rješenje o imenovanju zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Osječko-baranjskoj županiji

230. Rješenje o razrješenju i imenovanju odgovorne osobe za video nadzor u Osječko-baranjskoj županiji

231. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za razvoj kontinentalnog turizma

232. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Ivana Kukuljevića, Belišće

233. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za koordinaciju sustava kontrole komaraca u Osječko-baranjskoj županiji

234. Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

235. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Pauli Lunić, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Općine Đurđenovac

236. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Branki Marđetko, dr. med. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

237. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Branimiru Pinteroviću, dr. med. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Belog Manastira

238. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Darji Nelken-Bestvina, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

239. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Lidiji Burić, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Belišća

240. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Sanji Scarpa-Bugarić, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

241. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Mirku Pavoševiću, dr. med. spec. pedijatrije za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece na području Grada Valpova

242. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom sa Spomenkom Drašinac-Kurtagić, dr. med.

243. Zaključak o davanju suglasnosti Poljoprivrednoj i veterinarskoj školi Osijek za sklapanje pravnih poslova radi stjecanja, opterećivanja i otuđivanja imovine u okviru projekta "Pokrenimo se, učimo i promijenimo se - Erasmus+"

244. Rješenje o određivanju brojčane oznake u uredskom poslovanju Centru za kulturu Đakovo

245. Rješenje o određivanju brojčane oznake u uredskom poslovanju Učilištu Universitas Osijek

246. Rješenje o određivanju brojčane oznake u uredskom poslovanju Muzeju Đakovštine Đakovo

AKTI RADNIH TIJELA

247. Statut Osječko-baranjske županije (Pročišćeni tekst)

248. Odluka o Prostornom planu Osječko-baranjske županije (Pročišćeni tekst)

OSTALO

249. Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku

Top