Županijski glasnik - 06/20

"Županijski glasnik" broj 6/20., Osijek, 17. lipnja 2020.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

189. Odluka o pripajanju domova zdravlja u Belom Manastiru, Donjem Miholjcu, Đakovu, Našicama i Valpovu Domu zdravlja Osijek i promjeni naziva Doma zdravlja Osijek

AKTI ŽUPANA

190. Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika Osječko-baranjske županije.

191. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj glazbenoj školi ''Kontesa Dora'', Našice na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2020./2021.

192. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi ''August Harambašić'', Donji Miholjac na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika za glazbenu školu za školsku godinu 2020./2021.

193. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi ''Ivan Goran Kovačić'', Đakovo na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika za glazbenu školu za školsku godinu 2020./2021.

194. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Matije Petra Katančića, Valpovo na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika za glazbenu školu za školsku godinu 2020./2021.

195 Zaključak o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek, na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika za školsku godinu 2020./2021.

196. Zaključak o davanju suglasnosti Školi primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika za školsku godinu 2020./2021.

197. Zaključak o davanju suglasnosti Medicinskoj školi Osijek, na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2020./2021.

198. Zaključak o davanju suglasnosti Tehničkoj školi i prirodoslovnoj gimnaziji Ruđera Boškovića, Osijek na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2020./2021.

199. Zaključak o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek, na predloženu cijenu obrazovanja za drugi predmet/program za školsku godinu 2020./2021.

200. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Druge srednje škole Beli Manastir

201. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Ekonomske i upravne škole Osijek

202. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Ekonomske škole "Braća Radić", Đakovo

203. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Elektrotehničke škole Osijek

204. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Gimnazije A. G. Matoša, Đakovo

205. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Gimnazije Beli Manastir

206. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike I. gimnazije Osijek

207. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike II. gimnazije Osijek

208. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike III. gimnazije Osijek

209. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Glazbene škole Franje Kuhača Osijek

210. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Graditeljsko-geodetske škole Osijek

211. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Medicinske škole Osijek

212. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Obrtničke škole Osijek

213. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek

214. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Prve srednje škole Beli Manastir

215. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje strukovne škole Antuna Horvata, Đakovo

216. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Dalj

217. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Donji Miholjac

218. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice

219. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Josipa Kozara Đurđenovac

220. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Valpovo

221. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Strojarske tehničke škole Osijek

222. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek

223. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića, Osijek

224. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Trgovačke i komercijalne škole "Davor Milas", Osijek

225. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek

Top