Županijski glasnik - 05/20

"Županijski glasnik" broj 5/20., Osijek, 8. lipnja 2020.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

146. Odluka o podjeli Osnovne škole Vladimir Nazor, Čepin

147. Rješenje o imenovanju privremene ravnateljice Osnovne škole Cvjetno, Briješće

148. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

149. Odluka o III. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Osječko-baranjske županije

150. Odluka o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije do 2020. godine

151. Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine

152. Odluka o raspodjeli financijskog rezultata

153. Zaključak o pokretanju inicijative za usklađivanje Mreže javne zdravstvene službe

154. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2016. - 2020. godina za 2019. godinu

155. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju i radu Zavoda za informatiku Osijek za 2019. godinu

156. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2019. godini

157. Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

158. Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu za razdoblje od 1. ožujka do 31. ožujka 2020. godine

159. Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu za razdoblje od 1. travnja do 30. travnja 2020. godine


AKTI ŽUPANA

160. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o subvencioniranju kamata na poduzetničke kredite iz projekta "Kreditiranje obrtnih sredstava"

161. Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o kriterijima i postupku za subvencioniranje kamata na stambene kredite u projektu "Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva"

162. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

 -     Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

163. Rješenje o osnivanju Partnerskog vijeća Osječko-baranjske županije i imenovanju njegovih članova

164. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Satnica Đakovačka, Satnica Đakovačka

165. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Elektrotehničke i prometne škole Osijek, Osijek

166. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Dr. Franjo Tuđman", Beli Manastir

167. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Zavoda za informatiku Osijek

168. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednice Povjerenstva za provedbu Programa javnih potreba u kulturi

169. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Ljekarni Srce - Ljekarni Osječko-baranjske županije

170. Rješenje o određivanju potpisnika računa za posebne namjene Osječko-baranjske županije za provođenje izbora za zastupnike u Hrvatski sabor

171. Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na dijelu područja Osječko-baranjske županije

172. Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

173. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Tatjani Vuletić-Vuica, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

174. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Etelki Komar, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

175. Zaključak o prestanku koncesija dodijeljenih Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući "Spomenka Kurina" za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene njege u kući

176. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Jasmini Plavšić, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Belog Manastira

177. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Ladislavi Zec, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka


AKTI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

178. Financijski plan Vijeća albanske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

179. Financijski plan Vijeća mađarske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

180. Financijski plan Vijeća njemačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

181. Financijski plan Vijeća romske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

182. Financijski plan Vijeća slovačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

183. Financijski plan Vijeća srpske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

184. Financijski plan Predstavnika bošnjačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

185. Financijski plan Predstavnika crnogorske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

186. Financijski plan Predstavnika makedonske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

187. Financijski plan Predstavnice rusinske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

188. Financijski plan Predstavnice slovenske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Top