Županijski glasnik - 01/20

"Županijski glasnik" broj 1/20., Osijek, 12. veljače 2020.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

1. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga za promjenu Statuta Osječko-baranjske županije

2. Akcijski plan poboljšanja energetske učinkovitosti na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2020. - 2022. godine

3. Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije

4. Odluka o visini turističke pristojbe na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

5. Zaključak povodom razmatranja Informacije o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini

6. Zaključak povodom razmatranja Informacije o potporama za izradu dokumentacije za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

7. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenom radniku Doma zdravlja Osijek Iliji Čelebiću, dr. med., spec. medicine rada i sporta

8. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenom radniku Doma zdravlja Osijek Borisu Vakanjcu, dr. med. dent.

9. Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu za razdoblje od 1. studenoga do 30. studenoga 2019. godine

10. Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2019. godine

AKTI ŽUPANA

11. Pravilnik o dopuni Pravilnika o radu u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije

12. Plan prijma u službu u upravna tijela Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

13. Plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje udruga iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

14. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije za javnu raspravu

-    Obavijest o održavanju javne rasprave o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije

15. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za dodjelu potpora u vatrogastvu za 2020. godinu i imenovanju njegovih članova

16. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za financiranje ostalih programa u sportu i imenovanju njegovih članova za 2020. godinu

17. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o osnivanju Tima za palijativnu skrb Osječko-baranjske županije

18. Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Osijek

19. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Našice

20. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje

21. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Dr. Franjo Tuđman", Beli Manastir

22. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Đakovački Selci, Selci Đakovački

23. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Tima za provođenje Programa za promicanje dojenja u Republici Hrvatskoj na području Osječko-baranjske županije

24. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za potpore udrugama iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

25. Rješenje razrješenju i imenovanju člana Tima za provedbu projekta "Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele OBŽ"

26. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Krešimiru Galiću, dr. med. spec. opće medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Općine Petrijevci

27. Zaključak o prestanku koncesija dodijeljenih Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući "Metus" za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene njege u kući

28. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Zdravki Reihl, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Belišća

29. Zaključak o prestanku koncesija dodijeljenih Ustanovi za zdravstvenu njegu "Katica Milišić-Zečević" za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene njege u kući

30. Zaključak o prestanku koncesija dodijeljenih Ustanovi za zdravstvenu njegu "Devald" za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene njege u kući

31. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Vladimiru Zobundžiji, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

32. Zaključak o jednostranom raskidu ugovora o koncesiji sklopljenih s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Evica Novoselec"

33. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom sa Sašom Đukićem, dr. med. dent.

34. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Mirtom Veselinović, dr. med. dent.

35. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga VI. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Slanovic"

OSTALO

36. Statut javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije (Pročišćeni tekst)

37. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vodnih usluga

Top