Županijski glasnik - 14/14

"Županijski glasnik" broj 14/14., Osijek, 31.  prosinca 2014.S A D R Ž A J

AKTI SKUPŠTINE

 

411.    Program poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

412.    Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

413.    Plan rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

414.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za javne službe

415.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za sigurnost prometa na cestama Osječko-baranjske županije

416.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za socijalnu skrb Osječko-baranjske županije

417.    Zaključak o pokretanju postupka ocjene suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju i Izmjena i dopuna Državnog proračuna za 2014. godinu

418.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju i problematici građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije

419.    Zaključak povodom razmatranja Izvještaja o provedbi Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije

420.    Zaključak o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u Programu "Kreditom do uspjeha 2014.", Mjera 1. "Kreditom do konkurentnosti" Ministarstva poduzetništva i obrta

421.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007. - 2014. godine u 2013. godini
-    Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007. - 2014. godine u 2013. godini


422.    Zaključak o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Osječko-baranjske županije

423.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Satnica Đakovačka, Satnica Đakovačka

424.    Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Osijek

425.    Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo

426.    Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir

427.    Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Doma zdravlja Osijek

428.    Zaključak o davanju suglasnosti na prijenos prava vlasništva idealnog dijela nekretnine u Osijeku, Drinska 8 s Doma zdravlja Osijek na Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

429.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu za razdoblje od 1. listopada do 31. listopada 2014. godine

AKTI ŽUPANA

430.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Doma zdravlja Beli Manastir

431.    Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

432.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Osijek

433.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Valpovo

434.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Ante Starčevića Viljevo, Viljevo

435.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

436.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "August Harambašić", Donji Miholjac

437.    Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

438.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Privatnom praksom Zdravstvenom njegom bolesnika Ljubica Majdenić

439.    Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Mirjani Milić za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne medicine na području Grada Donjeg Miholjca

440.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Brankom Marđetko, dr.med.

441.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Evica Novoselec" na području Općine Bizovac

442.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Evica Novoselec" na području Općine Feričanci

443.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Slanovic"

444.    Zaključak o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

445.    Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Zvonimiri Jelinić za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne medicine na području Grada Osijeka

446.    Zaključak o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene njege u kući na području Grada Donjeg Miholjca

447.    Zaključak o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene njege u kući na području Općine Vladislavci

448.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Vesnom Kranjčev-Lončar, dr.med.

AKTI RADNIH TIJELA

449.    Izvješće Mandatne komisije

AKTI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

450.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća albanske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

451.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća slovačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

452.    Financijski plan Vijeća albanske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

453.    Financijski plan Vijeća mađarske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

454.    Financijski plan Vijeća njemačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

455.    Financijski plan Vijeća romske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

456.    Financijski plan Vijeća slovačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

457.    Financijski plan Vijeća srpske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

458.    Financijski plan Predstavnika crnogorske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

459.    Financijski plan Predstavnika makedonske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

460.    Financijski plan Predstavnice rusinske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Top