Županijski glasnik - 12/14

"Županijski glasnik" broj 12/14., Osijek, 3.  prosinca 2014.S A D R Ž A J


AKTI SKUPŠTINE

 

340.    Izmjene Programa provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama na području Osječko-baranjske županije

341.    Rješenje o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Osijeku

342.    Rješenje o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku

343.    Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Osijeku

344.    Rješenje o imenovanju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku

345.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije

346.    Rješenje o razrješenju i imenovanju pomoćnika u Zapovjedništvu civilne zaštite Osječko-baranjske županije

347.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova

348.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za provedbu Nacionalne populacijske politike na području Osječko-baranjske županije

349.    Zaključak povodom razmatranja izmjena Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

350.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju u gospodarstvu na području Osječko-baranjske županije

351.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju vodoopskrbe na području Osječko-baranjske županije

352.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda u 2013. godini na području Osječko-baranjske županije

353.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o prometnoj povezanosti Osječko-baranjske županije

354.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o organiziranosti i stanju lovstva i ribolova na području Osječko-baranjske županije

355.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit"


356.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju u školstvu i poslovanju školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2013. godini

357.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o provedbi projekta "Studentski krediti" za akademsku godinu 2013./2014.

358.    Zaključak o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u projektu HR.2.2.04-0017 "Učimo zajedno"

359.    Zaključak o donošenju Plana zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije

360.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu za razdoblje od 1. kolovoza do 31. kolovoza 2014. godine

361.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu za razdoblje od 1. rujna do 30. rujna 2014. godine


AKTI ŽUPANA

362.    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj Osječko-baranjske županije

363.    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Osječko-baranjske županije

364.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora II. gimnazije Osijek, Osijek

365.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole Osijek, Osijek

366.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek, Osijek

367.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Strojarske tehničke škole Osijek, Osijek

368.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Trgovačke i komercijalne škole "Davor Milas", Osijek

369.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Darda, Darda

370.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Šećerana, Šećerana

371.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije Beli Manastir, Beli Manastir

372.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Prve srednje škole Beli Manastir, Beli Manastir

373.    Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Mihajlu Martinoviću za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

374.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Baranja u srcu" na području Grada Belog Manastira

375.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Baranja u srcu" na području Općine Čeminac

376.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Baranja u srcu" na području Općine Kneževi Vinogradi

377.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Breber"

378.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Evica Novoselec"

379.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga V. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Devald"


AKTI RADNIH TIJELA

380.    Zaključak o dodjeli "Povelje humanosti" Osječko-baranjske županije

381.    Izvješće Mandatne komisije


AKTI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

382.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća albanske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

383.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća mađarske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

384.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća njemačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

385.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća romske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

386.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća slovačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

387.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća srpske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

388.    Izmjene i dopune Financijskog plana Predstavnika crnogorske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

389.    Izmjene i dopune Financijskog plana Predstavnika makedonske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

390.    Izmjene i dopune Financijskog plana Predstavnice rusinske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

Top