31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

Županijski glasnik - 04/14

"Županijski glasnik" broj 4/14., Osijek, 12. svibnja 2014.


S A D R Ž A J

AKTI ŽUPANA

106.    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Službe za zajedničke poslove Osječko-baranjske županije

107.    Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u upravna tijela Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

108.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Mate Lovraka, Vladislavci

109.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Osijek

110.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole Osijek, Osijek

111.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora Učeničkog doma "Hrvatskoga radiše" Osijek

112.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Petrijevci, Petrijevci

113.    Rješenje o osnivanju Radne grupe za provedbu Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama na području Osječko-baranjske županije

114.    Rješenje o imenovanju voditelja i članova Radne grupe za provedbu Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama na području Osječko-baranjske županije

115.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za usklađivanje Odluke o zaštiti izvorišta "Crpilište Vinogradi"

116.    Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za usklađivanje Odluke o zaštiti izvorišta "Crpilište Vinogradi"

117.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Valpovo

118.    Rješenje o imenovanju predstavnika Osječko-baranjske županije u Skupštini udruge Platforma hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa

119.    Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Ivanu Caneckom za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Valpova

120.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Evica Novoselec"

121.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić", Đakovo o iznosu participacije za školsku godinu 2014./2015. roditelja/skrbnika učenika za glazbenu školu

122.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Osnovne škole Matije Petra Katančića, Valpovo o iznosu participacije roditelja učenika u Područnim razrednim odjelima osnovnog glazbenog obrazovanja za školsku godinu 2014./2015.

123.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Osnovne škole "August Harambašić", Donji Miholjac o iznosu participacije roditelja učenika u Osnovnoj glazbenoj školi za 2014./2015. školsku godinu

124.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o provedbi postupka davanja koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe na području Osječko-baranjske županije tijekom 2013. godine

125.    Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Vesni Rogulja za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne medicine na području Grada Osijeka

126.    Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Zvonku Pirklu za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne medicine na području Općine Đurđenovac

127.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu skrb dr. Špiranović za medicinu rada i športa iz Osijeka

128.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Evica Novoselec"

129.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Katica Milišić-Zečević"

130.    Zaključak o davanju suglasnosti na Konačni prijedlog Ciljanih izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Osijeka

Top