Županijski glasnik - 01/14

"Županijski glasnik" broj 1/14., Osijek, 28. veljače 2014.


S A D R Ž A J

 

AKTI ŽUPANA

 1.    Pravilnik o nabavi roba, usluga i radova

 2.    Plan prijma u službu u upravna tijela Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

 3.    Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije

 4.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora II. gimnazije Osijek

 5.    Rješenje o imenovanju pročelnice Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije

 6.    Rješenje o imenovanju člana Uredništva "Županijske kronike" informativnog biltena Osječko-baranjske županije

 7.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Doma zdravlja Đakovo

 8.    Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije

 9.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora "SUVAG", Osijek

10.    Rješenje o prijenosu vrijednosti investicijskog ulaganja iz Projekta "Zaštita od širenja Klasične svinjske kuge u prekograničnom području kroz poboljšanje higijenskih standarda i edukaciju farmera - STOP CSF" na poljoprivredna gospodarstva

11.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora II. gimnazije Osijek, Osijek

12.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije Beli Manastir, Beli Manastir

13.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Prve srednje škole Beli Manastir, Beli Manastir

14.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Druge srednje škole Beli Manastir, Beli Manastir

15.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "August Harambašić", Donji Miholjac

16.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Darda, Darda

17.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Dr. Franjo Tuđman", Beli Manastir

18.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Jagodnjak, Jagodnjak

19.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Kneževi Vinogradi, Kneževi Vinogradi

20.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Šećerana, Šećerana

21.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za prosvjetu

22.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za dodjeljivanje stipendija darovitim učenicima i studentima

23.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

24.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij

25.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Tima za kvalitetu ISO 9001:2008 Osječko-baranjske županije

26.    Rješenje o imenovanju internih auditora Osječko-baranjske županije prema međunarodnoj normi ISO 9001:2008

27.    Rješenje o osnivanju Tima za palijativnu skrb Osječko-baranjske županije

28.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ladislavom Jostiakom, dr.med.

29.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Višnjom Kurevija, dr.med.

30.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Brankom Marđetko, dr.med.

31.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ivanom Borčić Sesar, dr.med.dent.

32.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Vesnom Veselinović, dr.med.dent.

33.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Mirjanom Glavaš, dr.med.spec. ginekologije i opstetricije

34.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Jadranka Plužarić"

35.    Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Mari Karanović za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Donjeg Miholjca

36.    Zaključak o davanju suglasnosti na Program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih područja Osječko-baranjske županije za 2014. godinu


AKTI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

37.    Odluka o izmjeni Statuta Vijeća romske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije

38.    Završni račun za 2013. godinu Vijeća albanske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije

39.    Završni račun za 2013. godinu Vijeća mađarske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije

40.    Završni račun za 2013. godinu Vijeća njemačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije

41.    Završni račun za 2013. godinu Vijeća romske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije

42.    Završni račun za 2013. godinu Vijeća slovačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije

43.    Završni račun za 2013. godinu Vijeća srpske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije

44.    Završni račun za 2013. godinu Predstavnika crnogorske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije

45.    Završni račun za 2013. godinu Predstavnika makedonske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije

46.    Završni račun za 2013. godinu Predstavnice rusinske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije


AKTI UREDA DRŽAVNE UPRAVE

47.    Plan o dopuni Plana brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena na području Osječko-baranjske županije

48.    Plan o dopuni Plana brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena na području Osječko-baranjske županije

49.    Plan o dopuni Plana brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena na području Osječko-baranjske županije


OSTALO

50.    Odluka o izmjenama i dopuni Statuta Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije
 

Top