Županijski glasnik - 16/15

"Županijski glasnik" broj 16/15., Osijek, 31. prosinca 2015.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI ŽUPANA

494.    Godišnji plan energetske učinkovitosti na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

495.    Izmjene i dopune Plana raspodjele financijske pomoći jedinicama lokalne samouprave iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

496.    Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

497.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Hrvatski sokol, Podgajci Podravski

498.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Elektrotehničke i prometne škole Osijek, Osijek

499.    Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

500.    Rješenje o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti opreme srednjim školama u Đakovu

501.    Rješenje o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti opreme Centru za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" Osijek

502.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Milka Cepelića, Vuka

503.    Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

504.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Karolinom Miklić, dr.med.spec. obiteljske medicine

505.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Branimirom Pinterovićem, dr. med.

506.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Metus"

507.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Spomenka Kurina"

508.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga IV. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Evica Novoselec"

509.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga IX. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Devald"


AKTI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

510.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća srpske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

Top