Županijski glasnik - 13/15

"Županijski glasnik" broj 13/15., Osijek, 13. studenoga 2015.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

414.    Zaključak o donošenju Socijalnog plana Osječko-baranjske županije 2015. - 2020.
-    Socijalni plan Osječko-baranjske županije 2015. - 2020.

AKTI ŽUPANA

415.    Rješenje o osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina na području Osječko-baranjske županije i imenovanju njegovih članova

416.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Krešimirom Guljašem, dr. med. dent.

417.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Borisom Tešankićem, dr. med. dent.

418.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Spomenka Kurina"

419.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga IV. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Devald"


AKTI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

420.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća albanske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

421.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća mađarske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

422.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća romske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

423.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća slovačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

424.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća srpske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

425.    Izmjene i dopune Financijskog plana Predstavnika makedonske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

426.    Izmjene i dopune Financijskog plana Predstavnice rusinske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

427.    Financijski plan Predstavnika bošnjačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

428.    Financijski plan Predstavnice slovenske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

429.    Financijski plan Vijeća albanske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

430.    Financijski plan Vijeća mađarske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

431.    Financijski plan Vijeća njemačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

432.    Financijski plan Vijeća romske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

433.    Financijski plan Vijeća slovačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

434.    Financijski plan Vijeća srpske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

435.    Financijski plan Predstavnika bošnjačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

436.    Financijski plan Predstavnika crnogorske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

437.    Financijski plan Predstavnika makedonske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

438.    Financijski plan Predstavnice rusinske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

439.    Financijski plan Predstavnice slovenske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Top