Županijski glasnik - 10/15

"Županijski glasnik" broj 10/15., Osijek, 28. listopada 2015.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

370.    Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu

371.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

372.    Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2015. godini

373.    Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini

374.    Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini

375.    Izmjene Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

376.    Izmjene Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

377.    Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

378.    Izmjene Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2015. godini

379.    Izmjene Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2015. godini

380.    Zaključak o donošenju Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

381.    Zaključak o donošenju Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

Top