Županijski glasnik - 08/15

"Županijski glasnik" broj 8/15., Osijek, 21. rujna 2015.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI ŽUPANA

324.    Pravilnik o načinu provedbe postupka sufinanciranja nabave školskih udžbenika u školskoj godini 2015./2016.

325.    Rješenje o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Osječko-baranjske županije

326.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za usklađivanje Odluke o zaštiti izvorišta Bilje - Konkološ

327.    Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za usklađivanje Odluke o zaštiti izvorišta Bilje - Konkološ

328.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za potpore u ruralnom turizmu

329.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za potpore za izradu dokumentacije za provedbu Programa ruralnog razvoja

330.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Satnica Đakovačka, Satnica Đakovačka

331.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Osijek

332.    Zaključak o davanju suglasnosti na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vladislavci

333.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog sa Zdenkom Turalija, dr. med. spec. obiteljske medicine

334.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Palmom Vojnović, dr. med. spec. obiteljske medicine

335.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Kornelijom Galić, dr. med. dent.

336.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog sa Sanjom Mihaljčić, dr. med. dent.

337.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga VIII. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Devald"

338.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Spomenka Kurina"

339.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Jadranka Plužarić" na području Grada Osijeka

340.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Jadranka Plužarić" na području Općine Erdut

Top