Županijski glasnik - 05/16

"Županijski glasnik" broj 5/16., Osijek, 14. srpnja 2016.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

207.    Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu

208.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

209.    Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini

210.    Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini

211.    Odluka o izmjeni Odluke o II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Osječko-baranjske županije

212.    Izmjene Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

213.    Izmjene i dopune Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

214.    Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

215.    Program provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama na području Osječko-baranjske županije

216.    Zaključak o donošenju Izmjena i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

217.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

218.    Zaključak o davanju mišljenja o Prijedlogu Izmjene Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini

219.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

220.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i problematici biljne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije

221.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i problematici u stočarstvu na području Osječko-baranjske županije

222.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju, gospodarenju i zaštiti šuma na području Osječko-baranjske županije

223.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o problematici razminiranja na području Osječko-baranjske županije

224.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske županije i radu Turističke zajednice Županije

225.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i problematici razvoja obrtništva na području Osječko-baranjske županije

226.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju ULO hladnjače d.o.o. Osijek za 2015. godinu

227.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Odvodnje d.d. Darda za 2015. godinu

228.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Vuke d.d. Osijek za 2015. godinu

229.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju EKOS d.o.o. Osijek za 2015. godinu

230.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

231.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2015. godini

232.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2015. godini

233.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2015. godini

234.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku u 2015. godini i Plana rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2016. godinu

235.    Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Doma zdravlja Đakovo

236.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu za razdoblje od 1. ožujka do 31. ožujka 2016. godine

237.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu za razdoblje od 1. travnja do 30. travnja 2016. godine


AKTI ŽUPANA

238.    Plan raspodjele potpora jedinicama lokalne samouprave za ulaganja u društvenu i povezanu infrastrukturu iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

239.    Plan raspodjele potpora jedinicama lokalne samouprave za gospodarsku i komunalnu infrastrukturu iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

240.    Plan raspodjele potpora jedinicama lokalne samouprave za izradu i ažuriranje planova razvoja iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

241.    Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u upravna tijela Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

242.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Druge srednje škole Beli Manastir, Beli Manastir

243.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Ekonomske i upravne škole Osijek, Osijek

244.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Ekonomske škole "Braća Radić", Đakovo

245.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Elektrotehničke i prometne škole Osijek, Osijek

246.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Gimnazije A.G. Matoša, Đakovo

247.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Gimnazije Beli Manastir, Beli Manastir

248.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike I. gimnazije Osijek, Osijek

249.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike II. gimnazije Osijek, Osijek

250.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike III. gimnazije Osijek, Osijek

251.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, Osijek

252.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Graditeljsko-geodetske škole Osijek, Osijek

253.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Medicinske škole Osijek, Osijek

254.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Obrtničke škole Osijek, Osijek

255.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek, Osijek

256.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Prve srednje škole Beli Manastir, Beli Manastir

257.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje strukovne škole Antuna Horvata, Đakovo

258.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Dalj, Dalj

259.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Donji Miholjac, Donji Miholjac

260.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, Našice

261.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Josipa Kozarca Đurđenovac, Đurđenovac

262.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Valpovo, Valpovo

263.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Strojarske tehničke škole Osijek, Osijek

264.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Osijek

265.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića, Osijek

266.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Trgovačke i komercijalne škole "Davor Milas", Osijek

267.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek

268.    Rješenje o osnivanju Tima za provođenje Programa za promicanje dojenja u Republici Hrvatskoj na području Osječko-baranjske županije

269.    Rješenje o imenovanju voditelja i članova Tima za provođenje Programa za promicanje dojenja u Republici Hrvatskoj na području Osječko-baranjske županije

270.    Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

271.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za financije

272.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Donji Miholjac

273.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije

274.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo

275.    Rješenje o proglašenju elementarne nepogode na dijelu područja Osječko-baranjske županije

276.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića, Osijek o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2016./2017.

277.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Medicinske škole Osijek, Osijek o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2016./2017.

Top