Županijski glasnik - 01/16

"Županijski glasnik" broj 1/16., Osijek, 1. veljače 2016.


S A D R Ž A J


AKTI ŽUPANA

1.    Plan dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2016. godini

2.    Plan prijma u službu u upravna tijela Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

3.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za potpore udrugama iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

4.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Lidijom Zubac-Karavidović, dr. med. spec. obiteljske medicine

5.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Draženom Arnoldom, dr. med. spec. obiteljske medicine

6.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Karolinom Miklić, dr. med. spec. obiteljske medicine

7.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Mirjanom Jakobović, dr. med. dent.

8.    Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih područja Osječko-baranjske županije za 2016. godinu


AKTI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

9.    Izmjene i dopune Financijskog plana Predstavnika crnogorske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

10.    Izmjene i dopune Financijskog plana Predstavnice rusinske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu


OSTALO

11.    Društveni ugovor EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom

12.    Kolektivni ugovor za zaposlene u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku

Top