Županijski glasnik - 10/17

"Županijski glasnik" broj 10/17., Osijek, 10. listopada 2017.


S A D R Ž A J


AKTI SKUPŠTINE

532.    Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

533.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2017. godini

534.    Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije za školsku godinu 2017./2018.

535.    Odluka o promjeni naziva Ljekarni Osječko-baranjske županije

536.    Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Osječko-baranjske županije

537.    Rješenje o izboru potpredsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije

538.    Rješenje o imenovanju tajnika Županije

539.    Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije

540.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za sigurnost prometa na cestama Osječko-baranjske županije

541.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zdravlje Osječko-baranjske županije

542.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za socijalnu skrb Osječko-baranjske županije

543.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Županijskog povjerenstva za gospodarski razvitak sela

544.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova

545.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za utvrđivanje turističko-vinskih cesta na području Osječko-baranjske županije

546.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Stručne komisije za ustanovljenje i izmjenu granica zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije

547.    Zaključak o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

548.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o žetvi i otkupu pšenice roda 2017. godine na području Osječko-baranjske županije

549.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske županije i radu Turističke zajednice Županije

550.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o organizaciji linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu

551.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2016. godinu

552.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju ULO hladnjače d.o.o. Osijek za 2016. godinu

553.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Karašice-Vučice d.d. Donji Miholjac u 2016. godini

554.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Vuke d.d. Osijek za 2016. godinu

555.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o. za 2016. godinu

556.    Zaključak povodom razmtranja Izvješća o poslovanju Tera Tehnopolis d.o.o., Osijek za 2016. godinu

557.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2016. godinu

558.    Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Ljekarni Osječko-baranjske županije

559.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. srpnja 2017. godine

560.    Zaključak povodom razmatranja zahtjeva za davanje mišljenja o imenovanju načelnika Policijske uprave osječko-baranjske


AKTI ŽUPANA

561.    Izmjena Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2017. godini

562.    Rješenje o imenovanju tajnika Županije

563.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Osijek

564.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Đakovo

565.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora "SUVAG" Osijek

566.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije

567.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo

568.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Osijek

569.    Rješenje o proglašenju elementarne nepogode na dijelu područja Osječko-baranjske županije

570.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Čeminac, Čeminac

571.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Drenje, Drenje

572.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Hinka Juhna Podgorač, Podgorač

573.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić", Đakovo

574.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Jagodnjak, Jagodnjak

575.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Josip Kozarac", Josipovac Punitovački

576.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac

577.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Josipa Kozarca, Semeljci

578.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Laslovo, Laslovo

579.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Mate Lovraka, Vladislavci

580.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Popovac, Popovac

581.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Šećerana, Šećerana

582.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vladimir Nazor, Čepin

583.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, Osijek

584.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Obrtničke škole Osijek, Osijek

585.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Prve srednje škole Beli Manastir, Beli Manastir

586.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Strojarske tehničke škole Osijek, Osijek

587.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića, Osijek

588.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za dodjelu jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima

589.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Marijom Dadić, dr. med. spec. obiteljske medicine

590.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom sa Željkom Pritišancem, dr. med. spec. obiteljske medicine

591.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga IV. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Jadranka Plužarić"

592.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga VI. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Spomenka Kurina"

Top