Županijski glasnik - 07/17

"Županijski glasnik" broj 7/17., Osijek, 03. srpnja 2017.

 
S A D R Ž A J

 
AKTI SKUPŠTINE

325.    Odluka o promjeni naziva Osnovne škole Čeminac, Čeminac

326.    Odluka o dopuni djelatnosti Osnovne škole "Ivana Brlić Mažuranić", Strizivojna

327.    Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije

328.    Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja

329.    Rješenje o izboru predsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije

330.    Rješenje o izboru potpredsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije

331.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova radnih tijela Skupštine Osječko-baranjske županije

332.    Rješenje o povjeravanju poslova tajnika Županije


AKTI ŽUPANA

333.    Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u upravna tijela Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

334.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Druge srednje škole Beli Manastir, Beli Manastir

335.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Ekonomske i upravne škole Osijek, Osijek

336.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Ekonomske škole "Braća Radić", Đakovo

337.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Elektrotehničke i prometne škole Osijek, Osijek

338.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Gimnazije A.G. Matoša, Đakovo

339.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Gimnazije Beli Manastir, Beli Manastir

340.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike I. gimnazije Osijek, Osijek

341.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike II. gimnazije Osijek, Osijek

342.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike III. gimnazije Osijek, Osijek

343.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, Osijek

344.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Graditeljsko-geodetske škole Osijek, Osijek

345.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Medicinske škole Osijek, Osijek

346.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Obrtničke škole Osijek, Osijek

347.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek, Osijek

348.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Prve srednje škole Beli Manastir, Beli Manastir

349.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje strukovne škole Antuna Horvata, Đakovo

350.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Dalj, Dalj

351.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Donji Miholjac, Donji Miholjac

352.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, Našice

353.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Josipa Kozarca Đurđenovac, Đurđenovac

354.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Valpovo, Valpovo

355.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Strojarske tehničke škole Osijek, Osijek

356.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Osijek

357.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića, Osijek

358.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Trgovačke i komercijalne škole "Davor Milas", Osijek

359.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek

360.    Rješenje o povjeravanju poslova tajnika Županije

361.    Rješenje o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije

362.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Osnovne glazbene škole Kontesa Dora, Našice o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za 2017./2018. školsku godinu

363.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Osnovne škole Matije Petra Katančića, Valpovo o iznosu participacije roditelja učenika u Područnim razrednim odjelima osnovnog glazbenog obrazovanja za 2017./2018. školsku godinu

364.    Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Zvonimiru Kovaču za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Općine Antunovac

365.    Zaključak o jednostranom raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Belog Manastira

366.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Željka Franjić"

367.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga VIII. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Devald"

368.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Medicinske škole Osijek, Osijek o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2017./2018.

369.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića, Osijek o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2017./2018.


AKTI RADNIH TIJELA

370.    Izvješće Mandatne komisije

371.    Zaključak o dodjeli "Zelene povelje Osječko-baranjske županije"

372.    Zaključak o dodjeli Nagrade Osječko-baranjske županije


AKTI ŽUPANIJSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

373.    Konačni rezultati izbora za članove Županijske skupštine Osječko-baranjske županije

374.    Konačni rezultati izbora za župana Osječko-baranjske županije

375.    Konačni rezultati izbora za zamjenika župana Osječko-baranjske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine


OSTALO

376.    Ugovor o međusobnim odnosima u svezi djelovanja Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

 

Top