Županijski glasnik - 02/17

"Županijski glasnik" broj 2/17., Osijek, 6. ožujka 2017.

 
S A D R Ž A J

 
AKTI SKUPŠTINE

38.    Odluka o mjerama potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije

39.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije

40.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o potporama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije

41.    Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2016. - 2020. godine

42.    Izmjene i dopune Programa sufinanciranja državne izmjere i katastra nekretnina na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2015. - 2018. godine

43.    Izmjena i dopune Programa unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2016. - 2020. godina

44.    Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

45.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/172 - "Šaptinovci"

46.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/173 - "Feričanci"

47.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/174 - "Đurđenovac"

48.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/175 - "Donja Motičina"

49.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/176 - "Ribnjak"

50.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/177 - "Jelisavac"

51.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/178 - "Vukojevci"

52.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/179 - "Podgorač"

53.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/180 - "Budimci"

54.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/181 - "Našice"

55.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/182 - "Valenovac"

56.    Rješenje o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/183 - "Granice"

57.    Rješenje o imenovanju ravnatelja Uprave za ceste Osječko-baranjske županije

58.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine

59.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju u trgovačkom društvu Cesting d.o.o Osijek te povlačenja vlastitih udjela i smanjenja temeljnog kapitala društva

60.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o provođenju Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

61.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o provedbi Programa učinkovitog korištenja energije u neposrednoj potrošnji na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013. - 2015. u 2016. godini

62.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o potporama poljoprivredi, ruralnom razvoju i ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini

63.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit"

64.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini i o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

65.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama u 2016. godini

66.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu za razdoblje od 1. studenoga do 30. studenoga 2016. godine

67.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2016. godine

68.    Zaključak povodom razmatranja zahtjeva Progresa d.d. u stečaju Beli Manastir za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Beli Manastir i k.o. Kozarac kao kulturnog dobra

69.    Zaključak o davanju mišljenja na Dopunu Mreže javne zdravstvene službe i pokretanje inicijative za proširenje Mreže na području Grada Osijeka


AKTI ŽUPANA

70.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Donji Miholjac

71.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Opće bolnice Našice

72.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članice Upravnog vijeća Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora "SUVAG" Osijek

73.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Osijek

74.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Irenom Radin Nujić, dr. med. dent.


AKTI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

75.    Završni račun Vijeća albanske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

76.    Završni račun Vijeća mađarske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

77.    Završni račun Vijeća njemačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

78.    Završni račun Vijeća romske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

79.    Završni račun Vijeća slovačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

80.    Završni račun Vijeća srpske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

81.    Završni račun Predstavnika bošnjačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

82.    Završni račun Predstavnika crnogorske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

83.    Završni račun Predstavnika makedonske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

84.    Završni račun Predstavnice rusinske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

85.    Završni račun Predstavnice slovenske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

Top