Županijski glasnik - 14/18

"Županijski glasnik" broj 14/18., Osijek, 3. listopada 2018.

 
S A D R Ž A J

 
AKTI SKUPŠTINE

390. Odluka o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Valpovo

 

AKTI ŽUPANA

391. Pravilnik o popisu imovine i obveza u Osječko-baranjskoj županiji

392. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije

393. Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu Osječko-baranjske županije

394. Izmjene i dopuna Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2018. godini

395. Izmjena Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2018. godini

396. Odluka o osnivanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije do 2020. godine i imenovanju njegovih članova

397. Rješenje o osnivanju Odbora za zaštitu na radu Osječko-baranjske županije i imenovanju njegovih članova

398. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za dodjelu potpora jedinicama lokalne samouprave za izradu i izmjenu prostornih planova na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu i imenovanju njegovih članova

399. Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o osnivanju Županijskog koordinacijskog odbora za provedbu projekta "Županija-prijatelj djece" i imenovanju njegovih članova

400. Rješenje o imenovanju pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo Osječko-baranjske županije

401. Rješenje o imenovanju pročelnika Službe unutarnje revizije Osječko-baranjske županije

402. Rješenje o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka u Osječko-baranjskoj županiji

403. Rješenje o povjeravanju poslova pročelnika Službe unutarnje revizije Osječko-baranjske županije

404. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima

405. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Satnica Đakovačka, Satnica Đakovačka

406. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora "SUVAG" Osijek

407. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ivanom Tomašević Bošnjaković, dr. med. dent.

408. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Romanom Bogojević, dr. med. spec. obiteljske medicine

 

Top