Županijski glasnik - 13/18

"Županijski glasnik" broj 13/18., Osijek, 17. rujna 2018.

 
S A D R Ž A J

 
AKTI SKUPŠTINE


354.    Odluka o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Donji Miholjac

355.    Odluka o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Beli Manastir

356.    Odluka o zaštiti izvorišta Motičina

357.    Odluka o zaštiti izvorišta Seona

358.    Odluka o zaštiti izvorišta Velimirovac

359.    Odluka o prijenosu gospodarske cjeline Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju Javnoj ustanovi Županijskoj razvojnoj agenciji Osječko-baranjske županije

360.    Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije

361.    Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije za školsku godinu 2018./2019.

362.   Odluka o stipendiranju učenika i studenata

363.    Odluka o izmjeni Odluke o izmjeni uvjeta kredita odobrenih iz udruženih sredstava iz Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede

364.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2018. godini

365.    Izmjene Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

366.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o dopuni Statuta Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije

367.   Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek u 2017. godini

368.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju ULO hladnjače d.o.o. Osijek za 2017. godinu

369.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Odvodnje d.d. Darda za 2017. godinu

370.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Tera Tehnopolis d.o.o., Osijek za 2017. godinu

371.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku u 2017. godini i Plana rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2018. godinu

372.   Zaključak povodom razmatranja Informacije o poljoprivrednoj proizvodnji na području Osječko-baranjske županije

373.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2017. godini

374.    Zaključak o prihvaćanju Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja 2018. godine

375.    Zaključak o prihvaćanju Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. srpnja 2018. godine


AKTI ŽUPANA

376.    Izmjene Plana prijma u službu u upravna tijela Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

377.    Izmjena Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2018. godini

378.    Rješenje o radnom vremenu upravnih tijela Osječko-baranjske županije

379.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora "SUVAG" Osijek

380.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije

381.   Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir

382.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Osijek

383.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za prosvjetu

384.    Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Mariji Benić, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Našica

385.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga IX. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Evica Novoselec"

386.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga VII. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Spomenka Kurina"

387.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Katom Kelava-Kukučka, dr. med.

388.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Andreom Malogorski-Šimašek, dr. med. dent

AKT UREDA DRŽAVNE UPRAVE

389.    Plan o dopuni Plana brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena na području Osječko-baranjske županije

Top