Županijski glasnik - 08/18

"Županijski glasnik" broj 8/18., Osijek, 1. lipnja 2018.

 
S A D R Ž A J

 
AKTI SKUPŠTINE


210.    Odluka o dopunama Odluke o upravnim tijelima Osječko-baranjske županije

211.    Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
 
212.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

213.    Odluka o prodaji dionica trgovačkog društva Odvodnja d.d. Darda

214.    Odluka o prodaji dionica trgovačkog društva Vuka d.d. Osijek
 
215.    Odluka o prodaji dionica trgovačkog društva Karašica-Vučica d.d. Donji Miholjac

216.    Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

217.    Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

218.    Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

219.    Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

220.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2018. godini


AKTI ŽUPANA

221.    Izmjene Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2018. godini

222.    Rješenje o imenovanju voditelja i članova Tima za palijativnu skrb Osječko-baranjske županije

223.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir

224.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnika Osječko-baranjske županije u Skupštini udruge Platforma hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa

225.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole ''Hrvatski sokol'', Podgajci Podravski

226.    Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Stipanu Kovačiću, dr. med. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Općine Darda

227.    Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Zdenki Konjarik za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece na području Grada Đakova

228.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Osijek

229.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Osnovne škole ''August Harambašić'', Donji Miholjac o iznosu participacije roditelja učenika u Osnovnoj glazbenoj školi za 2018./2019. školsku godinu

230.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Evica Novoselec"

231.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Katom Vranjić, dr. med.

232.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Etelkom Komar, dr. med. dent.

233.   Zaključak o prihvaćanju prijedloga X. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Devald"


AKTI RADNIH TIJELA


234.    Izvješće Mandatne komisije

235.    Zaključak o dodjeli "Zelene Povelje" Osječko-baranjske županije

236.    Zaključak o dodjeli Nagrade Osječko-baranjske županije

 

Top