Županijski glasnik - 06/18

"Županijski glasnik" broj 6/18., Osijek, 5. travnja 2018.

 
S A D R Ž A J

 
AKTI ŽUPANA


126.    Izmjene Plana prijma u službu u upravna tijela Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

127.    Izmjene i dopune Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2018. godini

128.    Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

129.    Rješenje o osnivanju Radne skupine za pripremu Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije do 2020. godine i imenovanju njezinih članova

130.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za dodjelu potpora jedinicama lokalne samouprave za ulaganja u komunalnu, društvenu i povezanu infrastrukturu za podizanje kvalitete života stanovnika na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu i imenovanju njegovih članova

131.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za financiranje ostalih programa u športu i imenovanju njegovih članova

132.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za dodjelu donacija za sufinanciranje projekata sanacije, obnove ili izgradnje sakralnih objekata na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu i imenovanju njegovih članova

133.    Rješenje o određivanju zamjenika predsjednika Turističke zajednice Osječko-baranjske županije

134.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije

135.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Tima za provedbu projekta "Školski obrok za sve"

136.    Rješenje o razrješenju člana Tima za provedbu projekta ''Vrijeme je za školski obrok''

137.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

138.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za dodjeljivanje stipendija darovitim učenicima i studentima

139.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij

140.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za provedbu projekta ''Studentski krediti''

141.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Povjerenstva za provedbu Programa javnih potreba u školstvu

142.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Povjerenstva za provedbu Programa javnih potreba u kulturi

143.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Tima za provedbu projektnog prijedloga "Pomoćnici u nastavi"

144.    Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za potpore za izradu dokumentacije za provedbu Programa ruralnog razvoja

145.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za provedbu projekta "Kreditiranje energetske obnove višestambenih zgrada"

146.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo

147.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća  Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

148.    Rješenje o visini koncesijske naknade Sabini Galić, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije za obavljanje djelatnosti zdravstvene zaštite žena na osnovi koncesije

149.    Rješenje o visini koncesijske naknade Aleksandri Škulje Radeljak, dr. med. dent. za obavljanje djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na osnovi koncesije

150.    Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu, plaćama i naknadama Javne ustanove Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije

151.    Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije

152.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o utvrđivanju iznosa participacije za polaznike Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, Osijek za školsku godinu 2018./2019.

153.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o utvrđivanju cijene obrazovanja za drugi predmet/program u Glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek, Osijek za školsku godinu 2018./2019.

154.     Zaključak o pristupanju izradi Županijske razvojne strategije Osjeko-baranjske županije do 2020. godine

155.    Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Vesni Veselinović, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

156.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Aleksandrom Škulje Radeljak, dr. med. dent.

157.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom sa Sabinom Galić, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije

158.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom sa Zrinjkom Dananić, dr. med. spec. obiteljske medicine

159.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju "Sanitas"

160.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga VII. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju "Sanitas"

Top