Županijski glasnik - 07/18

"Županijski glasnik" broj 7/18., Osijek, 2. svibnja 2018.

 
S A D R Ž A J

 
AKTI SKUPŠTINE


161.    Odluka o određivanju Dana nacionalnih manjina Osječko-baranjske županije

162.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Osječko-baranjske županije

163.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja

164.    Izmjena Akcijskog plana energetske učinkovitosti Osječko-baranjske županije za razdoblje 2017. - 2019. godine

165.    Rješenje o osnivanju Koordinacijske radne skupine za provedbu Zakona o zaštiti životinja na području Osječko-baranjske županije i imenovanju njezinih članova

166.    Rješenje o imenovanju osobe odgovorne za dobrobit životinja na području Osječko-baranjske županije

167.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za financije i imovinsko-pravna pitanja

168.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za sigurnost prometa na cestama Osječko-baranjske županije

169.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Uprave za ceste Osječko-baranjske županije

170.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Muzejskog vijeća Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek

171.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

172.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

173.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa i Financijskog izvješća Hrvatskoga narodnog kazališta u Osijeku za 2017. godinu

174.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2017. godini

175.    Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

176.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i izvršenju Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

177.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini

178.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Osijek za 2017. godinu

179.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

180.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2016. - 2020. godine za 2017. godinu

181.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o prijavi projekata na Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora"

182.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o prijavi Projektnog prijedloga ''Projekt ulaganja u školske objekte 2''

183.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o prijavi Projektnog prijedloga "Rekonstrukcija (dogradnja) javne građevine Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo - II. faza izgradnje"

184.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o prijavi Projektnog prijedloga "ZAŽELI pomoć u kući" - Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada

185.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske županije

186.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu za razdoblje od 1. veljače do 28. veljače 2018. godine

187.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu za razdoblje od 1. ožujka do 31. ožujka 2018. godine

188.    Zaključak o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u Programu kreditiranja poduzetništva žena i Programu kreditiranja poduzetništva mladih Hrvatske banke za obnovu i razvitak

189.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije

190.    Zaključak o stavljanju izvan snage Zaključka o prihvaćanju Društvenog ugovora o osnivanju Robne burze d.o.o. za trgovinu i usluge Osijek

191.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o dopunama Statuta Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, Osijek


AKTI ŽUPANA


192.    Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije Osječko-baranjske županije

193.    Izmjena Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2018. godini

194.    Rješenje o proglašenju elementarne nepogode na području Općine Kneževi Vinogradi

195.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za stručno vrednovanje investicijskih projekata i imenovanju njegovih članova

196.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu Ugovora o sufinanciranju troškova održavanja sportske manifestacije ''Pannonian Challenge'' i imenovanju njegovih članova

197.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za posebne potpore pravnim i fizičkim osobama i imenovanju njegovih članova

198.    Rješenje o izmjenama i dopuni Rješenja o osnivanju Tima za provedbu projekta "Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele OBŽ" i imenovanju njegovih članova

199.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova i zamjenika članova Partnerskog vijeća Osječko-baranjske županije

200.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za potpore u ruralnom turizmu

201.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za koordinaciju sustava kontrole komaraca u Osječko-baranjskoj županiji

202.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Miroslava Krleže, Čepin

203.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Matije Petra Katančića, Valpovo

204.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Valpovo

205.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir

206.    Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije

207.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom sa Zoranom Čorićem, dr. med.

208.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Jadranka Plužarić"

209.    Zaključak o prihvaćanju prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Devald"

 

Top