Županijski glasnik - 19/18

"Županijski glasnik" broj 19/18., Osijek, 31. prosinca 2018.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI ŽUPANA

533. Uputa o provedbi postupka stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata Osječko-baranjske županije

534. Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

535. Plan dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2019. godini

536. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Osječko-baranjske županije

537. Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

538. Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

539. Rješenje o opozivu člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Odvodnja d.d. Darda

540. Rješenje o opozivu člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Karašica-Vučica d.d. Donji Miholjac

541. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Ekonomske i upravne škole Osijek

542. Rješenje o osnivanju Tima za provedbu projekta "ZAŽELI pomoć u kući" - Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada

543. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Jadranka Plužarić"

544. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu"Jadranka Plužarić"

545. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga IV. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Jadranka Plužarić"

546. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Miri Vlahović, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Donjeg Miholjca

547. Zaključak o izmjenama Zaključka o prestanku koncesije dodijeljene Mirjani Kontić, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Općine Podgorač

OSTALO

548. I. Aneks Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2018. godini

Top