Županijski glasnik - 04/20

"Županijski glasnik" broj 4/20., Osijek, 29. travnja 2020.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

110. Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

111. Zaključak o prihvaćanju Informacije o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Proračunom Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

112. Program provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama na području Osječko-baranjske županije

113. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije

114. Odluka o organizaciji i načinu provedbe produženog boravka u osnovnim školama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija

115. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o prijenosu osnivačkih prava nad Osnovnom školom Vladimir Nazor, Čepin, u dijelu koji se odnosi na Područnu školu Briješće

116. Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Osječko-baranjske županije

117. Zaključak o subvencioniranju kamata na kredite poduzetnika za vrijeme odgode plaćanja obveza po kreditima (moratorija)

118. Zaključak o subvencioniranju kamata na kredite građana realizirane u okviru projekta ''Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva'' za vrijeme odgode plaćanja obveza po kreditima (moratorija)

119. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

120. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

121. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o provođenju Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

122. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

123. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

124. Zaključak povoodm razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

125. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

126. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

127. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

128. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o javnoj nabavi Osječko-baranjske županije u 2019. godini

129. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Plana financiranja programskih aktivnosti udruga sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije u 2019. godini

130. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i izvršenju Programa rada i financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

131. Zaključak povodom razmatranja Informacije o provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013. do 2020. godine i Akcijskog plana za uključivanje Roma na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini

132. Akcijski plan za uključivanje Roma na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

133. Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju sigurnosti na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini

134. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2019. godini na području Osječko-baranjske županije

135. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Osijek za 2019. godinu

136. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

137. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa i Financijskog izvješća Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2019. godinu

138. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa i Financijskog izvješća Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek za 2019. godinu

139. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

140. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini

141. Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. siječnja 2020. godine

142. Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu za razdoblje od 1. veljače do 29. veljače 2020. godine

 

AKTI ŽUPANA

143. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Korneliji Galić, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Općine Petrijevci

144. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Mati Vlainiću, dipl. ing. med. biokemije za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti laboratorijske dijagnostike na području Grada Osijeka

145. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga IV. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s ustanovom za zdravstvenu njegu u kući ''Spomenka Kurina'' na području Grada Osijeka

Top