31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

Želite li graditi

 

Izdavanje različitih dozvola i drugih akata u postupku građenja pojedinih građevina prema odredbama Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji za područje Osječko-baranjske županije (osim Grada Osijeka) obavlja Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Županije.

Zahtjevi za izdavanje akata se mogu podnijeti u prostorijama Upravnog odjela ili putem elektroničkog sustava eDozvola, a sve su informacije dostupne na "eDozvola i obrasci zahtjeva".

Podnošenje zahtjeva/dostava podnesaka:

Podnesci dostavljeni u elektroničkom obliku s kvalificiranim elektroničkim potpisom smatraju se, sukladno posebnim propisima, vlastoručno potpisanima. Ako podnositelj vlastoručno potpisani podnesak skenira i pošalje putem e-pošte, smatra se da podnesak sadržava nedostatak koji onemogućuje postupanje i s njim se postupa u skladu s odredbama 73. ZUP-a.

Kako su preduvjet za podnošenje zahtjeva za izdavanje akata provjera usklađenosti planiranog zahvata s prostornim planom i posebnim propisima, informacije možete dobiti na "Prostorni planovi i javnopravna tijela".

Upute i korisnički priručnici za predaju zahtjeva u sustavu eDozvola, digitalno potpisivanje projekta i eKonferencijuhttps://dozvola.mgipu.hr/obavijesti i https://dozvola.mgipu.hr/naslovna

Top