Želite li graditi

 

Izdavanje različitih dozvola i drugih akata u postupku građenja pojedinih građevina prema odredbama Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji za područje Osječko-baranjske županije (osim Grada Osijeka) obavlja Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Županije.

Zahtjevi za izdavanje akata se mogu podnijeti u prostorijama Upravnog odjela ili putem elektroničkog sustava eDozvola, a sve su informacije dostupne na "eDozvola i obrasci zahtjeva".

Kako su preduvjet za podnošenje zahtjeva za izdavanje akata provjera usklađenosti planiranog zahvata s prostornim planom i posebnim propisima, informacije možete dobiti na "Prostorni planovi i javnopravna tijela".

Upute i korisnički priručnici za predaju zahtjeva u sustavu eDozvola, digitalno potpisivanje projekta i eKonferencijuhttps://dozvola.mgipu.hr/obavijesti i https://dozvola.mgipu.hr/naslovna

 

OBAVIJEST STRANKAMA O RADU UPRAVNOG ODJELA ZA VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-CoV-2

S obzirom da će se sa strankama neporedno raditi samo u iznimnim slučajevima, zahtjeve je moguće podnijeti na načine opisane u uputi

Top