31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

Zamjenici Župana

Župan ima dva zamjenika koji se biraju zajedno s njim na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu. Pored toga, jedan zamjenik se bira iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine.

Zamjenici pomažu županu u obavljanju poslova iz njegovog djelokruga koje im on povjeri, zamjenjuju ga u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti da obavlja svoju dužnost te obavljaju druge poslove sukladno propisima i općim aktima Županije. Župana u slučaju njegove duže odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje zamjenik župana koga on odredi.

Na izborima 2021. godine za zamjenike župana izabrani su Mato Lukić, Josip Miletić i mr. sc. Radomir Čvarković.

 

Josip Miletić, mag. math
Josip Miletić rođen je 15. kolovoza 1984. godine u Našicama gdje se školovao do završetka Prirodoslovno-matematičke gimnazije. Diplomirao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu 2009. te stekao titulu magistra matematike. Od 2010. godine zaposlen je na Fakultetu elektrotehnike računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku kao asistent, a 2016. godine postaje predavač. Kao vanjski suradnik predavao je na Građevinskom fakultetu u Osijeku i Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Orašju. Na Odjelu za matematiku u Osijeku je redoviti član Seminara za optimizaciju i primjene te polaznik Znanstvenog kolokvija. Obrazovanje je nastavio na poslijediplomskom Doktorskom studiju matematike na PMF-u u Zagrebu te je na posljednjoj godini studija. Član je Hrvatske demokratske zajednice od 2006. godine, aktivno je sudjelovao u radu mladeži, gradskog i županijskog odbora, a član je i predsjedništva Odbora za upravu, lokalnu i regionalnu samoupravu na nacionalnoj razini. Na lokalnim izborima 2009. godine postaje gradski vijećnik u Našicama, a u drugom mandatu od 2013. godine i predsjednik Gradskog vijeća. Od 2017. godine nakon pobjede u prvom krugu izbora bio je gradonačelnik Grada Našica te dužnost obavljao do izbora 2021. godine kada postaje zamjenik župana. Aktivan je i u udrugama civilnog društva te je bio predsjednik šahovskog kluba Slavonac Našice i predsjednik LAG Karašica. Dobitnik je više nagrada za sportaša Grada Našica, aktivno se bavi šahom i ima međunarodnu titulu FIDE majstora. Oženjen je i otac jednog djeteta, a s obitelji živi u Našicama.

Sjedište: 31000 Osijek, A Starčevića 2
Tel: (031) 221-506
Telefax: (031) 221-509

 
 

Zamjenik župana mr. sc. Radomir Čvarković izabran je za zamjenika župana Osječko-baranjske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine. Rođen je 24. svibnja 1976. godine u Kneževu sa stalnim prebivalištem u Dardi. Zvanje magistra biotehničkih znanosti stekao je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2001. godine je vijećnik u Općinskom vijeću Općine Darda, a od 2009. do 2017. godine zamjenik načelnika Općine Darda iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine. Od 2008. do 2012. godine predsjednik je Općinske organizacije Samostalne demokratske srpske stranke, a od 2012. godine obnaša dužnost predsjednika Županijske organizacije SDSS-a Osječko-baranjske županije te je član Glavnog odbora SDSS-a. Član je Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Darda u kojem obavlja dužnost tajnika te član Predsjedništva SKD „Prosvjeta“ Pododbor Darda.

Sjedište: 31000 Osijek, A. Starčevića 2
Tel: (031) 221-709
Telefax: (031) 221-713
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Top