Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina

Prema Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, s ciljem unaprjeđivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju, na način i pod uvjetima propisanim ovim Ustavnim zakonom, svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne samouprave.Vijeća nacionalnih manjina u jedinici teritorijalne samouprave imaju pravo:

 • predlagati tijelima jedinice samouprave mjere za una­prje­đivanje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom njenom području, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose,
 • isticati kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica samouprave,
 • biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela jedinice samouprave, a tiče se položaja nacionalne manjine,
 • davati mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja.

Osječko baranjska županija je sudjelovanje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u radu županijskih tijela uredila svojim Statutom i Poslovnikom Skupštine. Radi omogućavanja bolje suradnje, razmjene iskustava i informacija, kao i mogućnosti usuglašavanja stavova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina o pitanjima iz njihovog djelokruga, Poglavarstvo je formiralo Savjet za nacionalne manjine, koji je svojim aktom 2009. godine ponovo osnovao župan.

Savjet za nacionalne manjine:

 • prati stanje i razmatra pitanja u svezi s ostvarivanjem i zaštitom Ustavom, zakonom i drugim propisima zajamčenih sloboda i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina iz nadležnosti Županije odnosno djelokruga rada županijskih tijela,
 • potiče, podupire i predlaže mjere pospješivanja ostvarivanja prava nacionalnih manjina na području Županije,
 • razmatra inicijative i prijedloge od značaja za položaj manjina koje vijeća i predstavnici nacionalnih manjina upućuju Poglavarstvu Županije,
 • pribavlja i razmatra mišljenja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina o nacrtima programa i općih akata kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina,
 • razmatra programe i opće akte kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalne manjine koje vijeća i predstavnici nacionalnih manjina upućuju Poglavarstvu Županije radi donošenja,
 • prati i razmatra odnose između vijeća odnosno predstavnika nacionalnih manjina i županijskih tijela te predlaže mjere unaprjeđenja tih odnosa,
 • razmatra zahtjeve za financiranjem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina sredstvima Proračuna Županije te njihova izvješća o utrošku sredstava,
 • obavlja i druge poslove od značenja za pospješivanje ostvarivanja prava nacionalnih manjina na području Županije.

Kvalitetna suradnja županijskih struktura sa Savjetom kao tijelom koje je na dispoziciji županu iznjedrila je zajednički prijedlog Župana i Savjeta, a to je određivanje Dana nacionalnih manjina Osječko-baranjske županije. Ovakva odluka posljedica je činjenice da smo izrazito multietnična, multinacionalna i multikonfesionalna Županija te da sve manjinske različitosti zapravo čine naše bogatstvo ostvarujući skladno djelovanje i međusobnu suradnju većinskog naroda sa pripadnicima svih nacionalnih manjina na području Županije.

Skupština Osječko-baranjske županije je na 10. sjednici 26. travnja 2018. godine donijela Odluku o određivanju Dana nacionalnih manjina Osječko-baranjske županije.

Odluka o određivanju Dana nacionalnih manjina Osječko-baranjske županije - 7/18

Pored toga tijela Osječko-baranjske županije redovno podnose informacije Skupštini :

U tim okvirima odvija se i zdravstveno prosvjećivanje Roma .

Sukladno kriterijima utvrđenih Ustavnim zakonom, na području Osječko-baranjske županije pripadnici nacionalnih manjina izabrali su vijeća albanske, mađarske, njemačke, romske, slovačke i srpske nacionalne manjine te predstavnike bošnjačke, crnogorske, makedonske, slovenske i rusinske nacionalne manjine.

Radi usklađivanja ili unaprjeđivanja zajedničkih interesa ova vijeća su temeljem Sporazuma o osnivanju Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Osječko-baranjske županije osnovala zajedničko koordinacijsko tijelo.

Dana 5. svibnja 2019. godine po 5. puta su održani izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. U Osječko-baranjskoj županiji izabrano je 25 članova u 6 vijeća i po 5 predstavnika nacionalnih manjina. Konstituirajuće sjednice vijeća nacionalnih manjna održane su 5. i 6. lipnja 2019. godine kada su izabrani predsjednici vijeća nacionalnih manjina kako slijedi:

VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

31000 Osijek, Stjepana Radića 32
e-mail: vijecealbanaca@obz.hr
Predsjednik Basri Haliti
Članovi Vijeća
Statut Vijeća
Odluka o izmjeni Statuta

Odluka o izmjeni Statuta

VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

31327 Bilje, Šandora Petefija 78
tel.: 031 700 297
fax: 031 705 324
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Predsjednik Oliver Matijević
Članovi Vijeća
Statut Vijeća

VIJEĆE NJEMAČKE NACIONALNE MANJINE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

31000 Osijek, Ribarska 1
tel: 213-610
fax: 213-611
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Predsjednik Enisa Kifer
Članovi Vijeća
Statut Vijeća

VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

31300 Beli Manastir, Joszefa Anatalla 3
tel./fax: 327-199
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Predsjednik Branko Petrović
Članovi Vijeća
Statut Vijeća
Odluka o izmjeni Statuta

VIJEĆE SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

31225 Jelisavac, Jana Žiške 3
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Predsjednik Ana Kanđera Legčević
Članovi Vijeća
Statut Vijeća
Odluka o izmjeni Statuta

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

31000 Osijek, Županijska 6
tel./fax: 200-189
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Predsjednik Zoran Milošević
Članovi Vijeća
Statut Vijeća


PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA

Predstavnik bošnjačke nacionalne manjine
Đemal Bratić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Predstavnik crnogorske nacionalne manjine
Siniša Popović
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Predstavnik makedonske nacionalne manjine
Dragoljub Siljanoski
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Predstavnik slovenske nacionalne manjine
Polonca Margeta
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Top